แน้วโน้มธุรกิจประกันภัย

2588 Views  | 

แน้วโน้มธุรกิจประกันภัย


การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

คาดการณ์เบี้ยประกันภัยปี 2564 และแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2565 ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องประสบกับความท้าทายแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตลอดระยะเวลา

กว่า 1 ปีครึ่งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่เข้ามาพลิกผันการประกอบธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

สาธารณสุขทั่วโลก COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยในปี 2564 มากน้อยเพียงไร แนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2565 จะสดใสแค่ไหน ติดตามอ่านได้ใน

บทความ >>> อ่านเพิ่มเติม

รอบรู้ประกันภัย 360 องศา
ประกันภัย ง่าย ครบ จบที่เรา
 

Related content

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy