ประกันร้านค้าอุ่นใจ Shop Multicover

639 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท กรุงเทพประกันภัย

ประกันร้านค้าอุ่นใจ Shop Multicover

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(ต่อครั้งเเละตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. ประกันอัคคีภัยเพิ่ม
คุ้มครอง: สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร(ไม่รวมฐานราก) ทรัพย์สินเเละสินค้า
ภายในอาคารสถานประกอบการ
- ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ
   ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ภัยลมพายุ ภัยเเผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยจากการนัดหยุดงาน
  ภัยจากการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ภัยละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเต่ไม่เกิน500,000บาทโดยผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบความเสียหายส่วนเเรก 10% ของความเสียหาย
หรือขั้นต่ำ10,000บาท
2. ประกันภัยโจรกรรม
    คุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎ ร่องรอยงัดเเงะ การชิงทรัพย์
    เเละการปล้นทรัพย์
100,000 300,000 500,000
3. ประกันภัยกระจก
    คุ้มครองการเเตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
50,000 50,000 100,000
4. ประกันภัยสำหรับเงิน
    คุ้มครองการสูญเสียเงินอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎรอยงัดเเงะ
    การชิงทรัพย์  เเละการปล้นทรัพย์
100,000 100,000 100,000
5. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
    คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัย
    เเละลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการจากอุบัติเหตุ หรือการปล้น
    (รวมค่ารักษาพยาบาล)
100,000 - 200,000
6. ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
    คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุ
    ของลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัย
100,000 - 500,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังก่ออิฐหรือปูน)
- จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อฉบับเเละต่อสถานที่ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่เเท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง,ทรัพย์สินเเละสต็กสินค้า)
 
ตารางเบี้ยประกันภัย
การประกอบการ เบี้ยประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
สำนักงาน/คลินิก/เเฟรต/หอพัก/ร้านเช่าหนังสือ/เนอสเซอรี่ 2,740.27 2,954.27 3,953.65
สมาคม/สโมสร/คาร์แคร์/โชว์รูม (ไม่มีซ่อมเเละพ่นสี)/ฟิตเนสเซนเตอร์ 2,847.27 3,062.34 4,061.72
โรงเรียน/วิทยาลัย 2,954.27 3,169.34 4,168.72
โรงรับจำนำ/ร้านตัดผม - เสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า 3,277.41 3,491.41 4,490.79
ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ 3,384.41 3,599.48 4,598.86
ร้านตัดเย็บผ้า (ค้าปลีก) 3,599.48 3,814.55 4,812.86
ร้านซักรีด - ซักเเห้ง/ร้านถ่ายรูป 3,814.55 4,028.55 5,027.93
วิศวกรรมช่างกล/โรงกลึง/อู่ซ่อมรถ/(ไม่มีการพ่นสี)/ร้านทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 3,921.55 4,136.62 5,136.00
ร้านค้าย่อย/ร้านให้เช่า - อัดวิดีโอ 4,136.62 4,351.69 5,350.00
ร้านขนมปัง 4,673.76 4,888.83 5,887.14

Powered by MakeWebEasy.com