อบรมขอรับ ขอต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

40775 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมขอรับ ขอต่อบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

LINE คปภ. รอบรู้ : @OICConnect

ดูวิธีการลงทะเบียน

ต่อใบอนุญาต Onlineยืนยันตัวตนกับ Line @OICConnectชมวีดีโอวิธีการยืนยันตัวตน  

  
ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  
  

| การอบรมสะสมชั่วโมงอบรม ตามระเบียบของสำนักงาน คปภ.
| หลักสูตรอบรมขอรับ-ขอต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1-3

 • ตัวแทนประกันวินาศภัย อบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (หลักสูตรการจัดอบรม 1 วัน)
 • นายหน้าประกันวินาศภัย อบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (หลักสูตรการจัดอบรม 2 วัน)

| หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตฯ ตัวแทนหรือนายหน้า ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

 • ตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องอบรมสะสมชั่วโมงอบรมให้ครบ 30 ชั่วโมง
 • นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องอบรมสะสมชั่วโมงอบรมให้ครบ 50 ชั่วโมง
| สิทธิลดหย่อนชั่วโมงอบรม
 • สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันวินาศภัย ที่สำนักงาน คปภ.ให้ความเห็นชอบ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทรขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในต่าประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ป็นหรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบันสมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตฯ

| สิทธิลดหย่อนชั่วโมงอบรม
โดยสามารถใช้สิทธิของการอบรมลดลงเหลือกึ่งหนึ่ง คือ

 • ตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ลงลงเหลือ 15 ชั่วโมง
 • นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมจำนวน 50 ชั่วโมง ลงลงเหลือ 25 ชั่วโมง

| เอกสารประกอบการยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนชั่วดมงอบรม

 • แบบฟอร์มขอลดชั่วโมงอบรม
 • Transcript
 • ใบประกาศนียบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัย

| หมวดวิชา Pillar
   Pillar 1 : ความรู้ด้านเทคนิคและธุรกิจ จะต้องอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
   Pillar 2 : การพัฒนนาทักษาไม่บังคับอบรมในหมวดนี้
   Pillar 3 : กฏหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรม จะต้องอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

| การวางแผนเข้าอบรมเกี่ยวกับหัวข้อวิชาอบรม
   หลักสูตรขอต่อใบอนุญาเป็นตัวแทนหรือนายหน้าฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
   ตามที่ระบบส่งผลอบรมของสำนักงาน คปภ. (ITA) ที่ตรวจจับหัวข้อวิชาอบรมของ หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาต
   เป็นตัวแทนหรือนายหน้าฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ตั้งแต่ปี 2566 ที่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมคือ

 • ผู้ประสงค์อบรมจะไม่สามารถอบรมในวิชาเดิมที่เคยฟังการบรรยายมาแล้วในระหว่างการอบรมสะสมชั่วโมงของหน่วยงานจัดอบรมเดิมทุกแบบการจัดอบรม
 • ผู้ประสงค์สามารถอบรมกับหน่วยงานจัดอบรมอื่นได้ ถึงแม้จะเป็นหัวข้อวิชาเหมือนกันในทุกแบบการจัดอบรม
 สมัครเป็นนายหน้า บมจ.กรุงเทพประกันภัยฟรี  อบรมขอรับ - ต่อ 1- 4 ขึ้นไป
 สมัครเป็นนายหน้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยฟรี  อบรมขอรับ - ต่อ 1- 3
 สมัครเป็นนายหน้า บมจ.เออร์โก้ ประกันภัยฟรี ระบบออกกรมธรรม์ Online
  สมัครเป็นนายกน้า ที โบรคเกอร์ ประกันภัยมี ลิงค์ขยายงาย-ระบบออกข้อเสนอ
  สมัครเป็นนายกน้า มิตรแท้ประกันภัย

มี โครงสร้างขยายงาน
ฟรี อบรมขอรับ - ต่อ 1- 4 ขึ้นไป

 สมัครเป็นนายหน้า อารีเกเตอร์มี โครงสร้างขยายงานผ่านลิงค์Online
ฟรี อบรมขอรับ - ต่อ 1- 4 ขึ้นไป***

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้