แน้วโน้มธุรกิจประกันภัย

3070 Views  | 

แน้วโน้มธุรกิจประกันภัย


การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

คาดการณ์เบี้ยประกันภัยปี 2564 และแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2565 ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องประสบกับความท้าทายแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตลอดระยะเวลา

กว่า 1 ปีครึ่งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่เข้ามาพลิกผันการประกอบธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

สาธารณสุขทั่วโลก COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยในปี 2564 มากน้อยเพียงไร แนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2565 จะสดใสแค่ไหน ติดตามอ่านได้ใน

บทความ >>> อ่านเพิ่มเติม

รอบรู้ประกันภัย 360 องศา
ประกันภัย ง่าย ครบ จบที่เรา
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy