บทความ

การประกันภัยธุรกิจรายย่อยให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่มีทุนประกันภัยไม่เกิน 300ล้านบาท โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุ้มครองรับรับผิดต่อบุคคลภายนอก

รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 15000 บาทกรณีสามารถทำโฮล - อิน - วัน ได้ในการแช่งขันอย่างเป็นทางการ

คุ้มครองชดเชยค่าเสียหายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy