ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Golfer's Indemnity Insurance

2930 Views  | 

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ  Golfer's Indemnity Insurance

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Golfer's Indemnity Insurance  
      มั่นใจ..ไร้กังวลทุกวงสวิง

      คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

       เงินรางวัลพิเศษ " โฮล - อิน - วัน "

ความคุ้มครองแผน 1 แผน 2
ส่วนที่ 1 : 

500,000600,000
ส่วนที่ 2 : 
2.1 การเสียชีวิต200,000200,000
2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา200,000300,000
2.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000300,000
2.4 ทุพพลภาพชั่วคราวไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,0002,000
2.5 การรักาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00030,000
ส่วนที่ 3 : อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ20,00020,000
ส่วนที่ 4 : รางวัลสำหรับ "โฮล - อิน - วัน"  
4.1 การแข่งขันเป็นทางการ15,00030,000
4.2 การเล่นทั่วไป10,00020,000
     ใบคำขอเอาประกันภัย Dhip Golf Indemnity
     โทร : 095 - 952 6514
     

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy