ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Marine Cargo Insurance

2581 Views  | 

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Marine Cargo Insurance

ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ

Marine & Cargo Insurance ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างขนส่ง จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง จากภัยอันตราย

และความเสียหายต่างๆต่อสินค้าที่ต้องทำการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางบก รถไฟ หรือทางพัสดุไปรษณีย์

 ใครบ้างที่ต้องทำประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ

        - ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ Importer

          - ผู้ซื้อสินค้า Buyer

          - ผู้ขายขายสินค้า Seller

          - ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ Exporter

    เงื่อนไขการศื้อขายระหว่างประเทศที่นิยมกัน มี 4 ประเภท

        1. Exwork ราคาสินค้าหน้าโรงงาน

               ผู้ขายวางของไว้หน้าดรงงาน - ความเสี่ยงของผู้ซื้อเริ่มต้นจากหน้าโรงงานของผู้ขาย

 

           2. FOB (FREE ON BOARD) ขายสินคาเฉพาะราคาสินค้า ผู้ขายมีหน้าที่ส่งของวางไว้บนเรือ

                ผู้ขายส่งของขึ้นเรือ - ความเสี่ยงของผู้ซื้อนับจากของได้ขึ้นไปอยู่บนเรือ

 

           3. CFR (COST AND FREIGHT) ขายสินค้า+ค่าระวางเรือ

                ส่งของขึ้นเรือ + ค่าระวางเรือ - ความเสี่ยงของผู้ซื้อนับจากของได้ขึ้นไปอยู่บนเรือ

       

           4. CIF ( COST,INSURANCE AND FREIGHT ขายสินค้า + ค่าระวางเรือ + ค่าเบี้ยประกันภัย

                ผู้ขายสินค้า + ค่าระวางเรือ + ค่าเบี้ยประกันภัย

        ขอใบเสนอราคาประกันภัย

        ขนส่งระหว่างประเทศ

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        โทร : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy