ประกันอุบัติเหตุบ้านยั่งยืน

5147 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุบ้านยั่งยืน

ความคุ้มครองทุนประกันภัย
แผน 1 อายุ 5 - 65 ปี

แผน 2 อายุ 66 - 75 ปี

(ต่ออายุได้ถึง 90 ปี)

  1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

         - จากอุบัติเหตุทั่วไป

         - ฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

         - จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายนยนต์

 

 

200,000

200,000

200,000

 

 

100,000

100,000

100,000

   2. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน)50,00025,000

   3. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน /หรือความดันโลหิตสูง

       (ระยะเวลารอคอย 180 วัน)

10,0005,000
 เบี้ยประกันภัยรวมภาษ๊อากร370850
  โบรชัวร์แผนประกันภัยอุบัติเหตุหมู่บ้านยั่งยืน
   ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุหมู่บ้านยั่งยืน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy