ประกันภัยเครื่องบิน

3714 Views  | 

ประกันภัยเครื่องบิน


 
การประกันภัยเครื่องบิน - การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวอากาศยาน และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาน (หรือบุคคลภายนอก) โดย บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่รับงานประกันภัยเครื่องบินมานานกว่า 30 ปีแล้ว ยินดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจการบิน ไม่ว่าเล็ก กลาง หรือใหญ่ จะเป็นการบริการในหรือนอกประเทศ โปรดติดต่อ 095 - 952 6514 พร้อมแจ้งความต้องการของธุรกิจของท่าน และข้อมูลจำเพาะของธุรกิจ ข้อมูลนั้นจะแปรเป็นข้อเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่กิจการของท่านได้ครอบคลุมมากที่สุด
การประกันภัยสำหรับการบิน มีรูปแบบหลักๆ ดังนี้
 
1.การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลำตัวอากาศยาน และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
Hull and Liability Insurance
 
  • คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อลำตัวอากาศยานที่ทำให้อากาศยานเสียหายทางกายภาพ หรือสูญเสียโดยสิ้นเชิง กรณีอากาศยานส่วนตัว เจ้าของอาจไม่ทำประกันภัยในส่วนลำตัวอากาศยาน เช่น ผู้มีฐานะดีทั้งหลายที่ขับขี่พาหนะราคาแพง การดูแลทรัพย์สินของตนถือว่าอยู่ในระดับเยี่ยมจึงขอรับความเสี่ยงไว้เอง กฎหมายไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทำประกันภัย ส่วนอากาศยานที่เช่ามานั้น ในสัญญาเช่าต้องมีการกำหนดให้มีการประกันภัยลำตัวอากาศยานไว้อย่างแน่นอน
  • คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอากาศยาน จากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานและก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น และ บุคคลที่สามในที่นี้จะไม่รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ
  • คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้โดยสาร ในขณะที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัยรวมทั้งสัมภาระต่างๆ ผู้โดยสารในที่นี้มีความหมายในเชิงพาณิชย์ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ (บุคคลเหล่านี้หากมีตั๋วผู้โดยสารจะถือว่าเป็นผู้โดยสาร)
2.การประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน
Hull War Insurance
 ปัจจุบัน ภัยก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่ใด ดังนั้นอากาศยานโดยเฉพาะที่มีการเช่ากับสถาบันการเงิน มักมีเงื่อนไขให้จัดทำประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน เพื่อลดความเสี่ยงภัยให้กับผู้ให้กู้
กรมธรรม์ดังกล่าว คุ้มครองความสูญเสีย / เสียหายของลำตัวอากาศยานจากภัยสงครามและการก่อการร้าย และการข่มขู่ การจี้ปล้นอากาศยาน

 
3.การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัยสงคราม (ส่วนที่เกินจากกรมธรรม์หลัก)
Aviation War, Hi-Jacking and Other Perils Excess Liability Insurance
 การประกันภัยประเภทที่ 1 ความรับผิดชอบจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการปกติและไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่จะมีวงเงินจำกัดความรับผิดเรื่องภัยการก่อการร้ายอยู่ส่วนหนึ่ง แต่การประกันภัยประเภทที่ 2 จะรับผิดชอบเฉพาะลำตัวอากาศยานจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ดังนั้นความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทที่ 3 นี้ จะเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ส่วนที่เกินจากวงเงินจำกัดความรับผิดชอบการก่อการร้ายในกรมธรรม์ประเภทที่ 1 แต่จะเป็นวงเงินจำกัดความรับผิดจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ให้เช่า หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่ออุดช่องโหว่ของความรับผิดทั้งหมดจากภัยก่อการร้าย
 
4.การประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ
Personal Accident Insurance for air crews
 การประกันภัยในประเภทที่ 1 -3 จะไม่คุ้มครองนักบินและลูกเรือของผู้ประกอบการ ขอบเขตความคุ้มครองขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของสายการบิน หรือเจ้าของอากาศยาน หรือเจ้าของธุรกิจ อาจจะเป็นช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ความคุ้มครองหลักจะเป็นการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล
 
5.การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน
Loss of Licence Insurance
 ธุรกิจการบินในปัจจุบันมีการจัดทำประกันภัยประเภทนี้เป็นสวัสดิการให้แก่กลุ่มนักบิน โดยสายการบินเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด หรือออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและให้นักบินสมทบอีกบางส่วน ในบางประเทศสมาคมนักบิน หรือสหภาพนักบินได้ร่วมมือกันจัดประกันภัยในกลุ่มของตนเอง อนึ่งนักบินสามารถซื้อประกันภัยเดี่ยวเพื่อเป็นหลักประกันของตนเองก็ได้ ความคุ้มครองหลักจะเป็นการชดเชยตามทุนประกันภัย กรณีนักบินถูกถอดถอนใบอนุญาตการบินจากการไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ ไม่ว่าจากเหตุความเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม
 
6.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับผู้ให้บริการด้านการบิน
Aviation Premises, Hangarkeepers and Products Liability Insurance
 ผู้ให้บริการด้านการบิน ได้แก่ ผู้บริหารสนามบิน เจ้าของสนามบิน ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ความคุ้มครองหลัก จะเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สามจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น โดยจะรับผิดชอบตามวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในการทำประกันภัย
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy