ทิพย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

2685 Views  | 

ทิพย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ISUZU_MU-X
ISUZU_MU-7
( รหัส 110 )

ทุนประกันภัยอู่ห้าง
1 - 10 ปี1 - 7 ปี
200,000 - 490,00014,50016,500
500,000 - 990,00015,50017,500
910,000 - 1,200,00016,50018,500

 

ISUZU_D-MAX
( รหัส 110,320 )

ทุนประกัน
 
รหัส 110รหัส 320
อู่ห้างอู่ห้าง
1 - 10 ปี1 - 7 ปี1 - 10 ปี1 - 5 ปี
200,000 - 390,00013,50015,50013,50015,500
400,000 - 690,00014,00016,00014,00016,000
700,000 - 900,00014,50016,50014,50016,500

 
ความคุ้มครองรหัส 110รหัส 320
1. ความรับผิดบุคคลภายนอกอู่ห้างอู่ห้าง
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย1 ล้าน/คน1 ล้าน/คน3 แสน/คน3 แสน/คน
 10 ล้าน/ครั้ง10 ล้าน/ครั้ง10 ล้าน/ครั้ง10 ล้าน/ครั้ง
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก5 ล้าน/ครั้ง5 ล้าน/ครั้ง6 แสน/ครั้ง6 แสน/ครั้ง
2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000/คน200,000/คน50,000/คน100,000/คน
 - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล100,000/คน200,000/คน50,000/คน100,000/คน
 - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่300,000300,000200,000200,000
จำนวนที่นั่ง7733
 
เงื่อนไขความคุ้มครอง
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 
- กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 10%
 
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากร (ไม่รวม พ.ร.บ.) 
 
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเฉพาะงานใหม่เท่านั้น โดยปีต่ออายุจะพิจารณาตามประวัติของลูกค้าแต่ละราย
 
- กรมฑรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
 
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
 
- สำหรับรถรหัส 110 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์

ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท

 
- สำหรับรถรหัส 320 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ตามรายการที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันรถที่ติดอุปกรณ์

เสริม เช่น สติกเกอร์สินค้า แคปร่า คาร์บอน ตู้ทึบ ตู้แห้ง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น Compressor หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง

 
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย รถมูลนิธิ,รถติดไซเรน,รถโหลดเตี้ย หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 
- เบี้ยประกันภัย สำหรับรถลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้าง หรือให้เช่า
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy