ประกันเดินทาง Azcp Travel Plus

7186 Views  | 

ประกันเดินทาง Azcp Travel Plus

AZCP Travel Plus 
 
เหมาะสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรปและประเทศใด ๆ ทั่วโลก
กรมธรรม์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการขอรับวีซ่า (ใช้สำหรับประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้)
อบอุ่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยบริการ Travel Assistance พร้อมให้คำปรึกษาหากท่านเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 
ความคุ้มครองหลัก
 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับ
ค่าเดินทางเพิ่มเติม / การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
การยกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง
ความล่าช้าในการเดินทาง / การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว / ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัว
 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
อุปกรณ์กอล์ฟ / การจี้เครื่องบิน / การประกันตัว / การนำส่งยารักษาโรค
ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน / ชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

 

 
แผนทราเวล เซนส์ Travel Sense Plan  
ความคุ้มครองทุนประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
Sense 1Sense 2Sense 3Sense 4Sense 5Sense 6
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
5,000,0006,000,0003,000,0002,000,0002,000,0004,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ2,500,0002,500,0002,000,0001,500,0002,000,0002,500,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
  กลับประเทศและการส่งศพกลับ
2,000,0005,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม10,00010,00010,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง10,000
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์15,00015,00015,00015,000
6.การยกเลิกการเดินทาง50,0005,000 ไม่คุ้มครอง50,000
7.การลดจำนวนวันเดินทาง50,0005,00050,000
8.ความล่าช้าในการเดินทาง50,00050,00050,000
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง50,00050,00050,000
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
    ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
50,00050,00050,000
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง20,00030,00020,000
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ
   และเงินสดส่วนตัว
5,0005,0005,000
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก3,500,0003,500,0001,000,0001,000,0002,500,000
14.อุปกรณ์กอล์ฟ30,00035,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง25,000
15.การจี้เครื่องบิน180,000200,000100,000100,000100,000150,00
16.การประกันตัว300,000300,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง250,000
17.ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน700800500500500600
18.การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า35,00040,00025,00025,00025,00030,000
19.การนำส่งยารักษาโรค10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20.การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพื่อการศึกษา70,00080,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง60,000
21.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ250,000250,000200,000150,000200,000200,000
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน1 วัน
คลิ๊ก !!! ดูเบี้ยประกัน 
 
แผนโอเอซิส Travel Oasis Plan  
ความคุ้มครองทุนประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
Oasis 1Oasis 2Oasis 3Oasis 4Oasis 5Oasis 6
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
5,000,0006,000,0003,000,0002,000,0002,000,0004,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ2,500,0002,500,0002,000,0001,500,0002,000,0002,500,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
  กลับประเทศและการส่งศพกลับ
2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม10,00010,00010,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง10,000
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์15,00015,00015,00015,000
6.การยกเลิกการเดินทาง50,0005,000 ไม่คุ้มครอง50,000
7.การลดจำนวนวันเดินทาง50,0005,00050,000
8.ความล่าช้าในการเดินทาง50,00050,00050,000
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง50,00050,00050,000
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
    ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
50,00050,00050,000
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง20,00030,00020,000
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ
   และเงินสดส่วนตัว
5,0005,0005,000
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก3,500,0003,500,0001,000,0001,000,0002,500,000
14.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ250,000250,000200,000150,000200,000200,000
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน1 วัน

คลิ๊ก !!! ดูเบี้ยประกัน 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
สำหรับผู้มีอายุ 1 80 ปี
บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยการเดินทางในบางประเทศ  ( ดูประเทศยกเว้นที่ระบุใน Brochure AZCP Travel Plus )
  
 กลุ่มประเทศยกเว้น
 
- อาฟกานิสถาน- ชาด- ปากีสถาน- ซูดาน
- เลบานอน- แม็กซิโก- กินี- อิสราเอล
- แอลจีเรีย- โคลัมเบีย- สาธารณรัฐซุดานใต้- ซีเรีย
- ลิเบีย- คองโก- เอติ- เคนยา
- บุรุนดี- ไนเจอร์- ซาอุดิอารเบีย- เยเมน
- มาลี- โกตติวัวร์ หรือ ไอวอรี่โคสต์- อีหร่าน- เกาหลีเหนือ
- สาธารณรัฐแอฟริกากลาง- ไนจีเรีย- โซมาเลีย 
- มอริเตเนีย- เอริเทรีย- อีรัค 
               
 
 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student
- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care
- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy