ประกันภัยเบ็ตเตล็ด

รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 15000 บาทกรณีสามารถทำโฮล - อิน - วัน ได้ในการแช่งขันอย่างเป็นทางการ

คุ้มครองชดเชยค่าเสียหายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท

คุ้มครองการสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากการฉ้อโกง การสูญเสียอันเกิดจากการทุจริต

คุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000,000 บาท และให้ความคุ้มครองนานถึง 10 วัน

การประกันโจรกรรม,การประกันภัยกระจก ค่าสูญเสียโอกาสทางการค้า,ค่าเช่าที่พัก/ที่ทำการชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า,การประกันเงินสด การประกันความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุ้มครองรับรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค

พบความคุ้มครองหลากหลายแบบสำหรับผู้บริหารจนถึงพนักงาน จากสถาบันการเงิน ถึงความรับผิดจากวิชาชีพ

การประกันภัยธุรกิจรายย่อยให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่มีทุนประกันภัยไม่เกิน 300ล้านบาท โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy