แอกซ่าประกันภัย


ประกันเดินทางต่างประเทศ AXA สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

สิทธิพิเศษ

ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง
แผนประกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหน
อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 0 2206 5488
คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต
คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง
อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

ความคุ้มครอง

วงเงินเอาประกันภัย (บาท)

ECO*

Silver

Gold

Platinum

Emerald**

Diamond**

Family Plan 1**

Family Plan 2**

1.

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,000,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

10,000,000

1,000,000

3,000,000

2.

การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

2,000,000

3,000,000

3.

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

4.

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
หรืออัฐิกลับประเทศ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

5.

ความรับผิดตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000

6.

การยกเลิกการเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

7.

ความล่าช้าในการเดินทาง
(ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

10,000

N/A

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

8.

การพลาดการต่อเที่ยวบิน
(ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

3,000

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

9.

การลดจำนวนวันเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

10.

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

N/A

N/A

15,000

15,000

20,000

25,000

15,000

20,000

11.

การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

5,000

N/A

50,000

50,000

80,000

100,000

50,000

80,000

12.

การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

13.

การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

14.

การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
(เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

15.

การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทาง
กลับประเทศ

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

16.

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

17.

การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

N/A

N/A

1,000

1,000

1,500

2,000

1,000

1,500

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy