เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ

ซับบ์ประกันภัย - การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ
ความคุ้มครองBenefit
Plan 1Plan 2 Plan 3
1การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ :6,000.0004,000,0003,000,000
  a)  (การเสียชีวิต) 
 b) (การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) 
2การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ขนส่งสาธารณะ 600,000400,000300,000
3 สภาพอาการโคม่า (อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุเท่านั้น) 600,000400,000300,000
4  (ค่ารักษาพยาบาล) 3,000,0002,000,0001,500,000
  (i)  (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ) 
 (ii)   (การรักษาพยาบาลหลังกลับจากการเดินทางแล้ว) 
5 การเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งตัวกลับ UnlimitedUnlimitedUnlimited
6 การส่งศพหรือกระดูกกลับประเทศ UnlimitedUnlimitedUnlimited
7 การเดินทางโดยเหตุฉุกเฉินของสมาชิกในครอบครัว 100,000100,000100,000
8 (การลดจำนวนวันในการเดินทาง) 100,000100,000100,000
  (i)   (ขยายความคุ้มครองมหันตภัย) 
9  (การยกเลิกการเดินทาง) 100,000100,000100,000
10  (ความล่าช้าในการเดินทาง) 25,00025,00025,000
  (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับความล่าช้าต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงแรก และทุกๆ 6 ชั่วโมงต่อไป) 
11การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 50,00050,00050,000
12  (การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง) 25,00025,00025,000
  (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับความล่าช้าต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงแรก และทุกๆ 6 ชั่วโมงต่อไป) 
13 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 10,000,00010,000,00010,000,000
14 การสูญหายของเงินหรือเอกสารการเดินทางส่วนตัว 10,00010,00010,000
15 ผลประโยชน์การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 50,00050,00050,000
  (จำนวน 2,500.- บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท) 
16 ผลประโยชน์สำหรับการพักรักษาตัวที่บ้าน 50,00050,00050,000
  (จำนวน 2,500.- บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท) 
17 ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 200,000200,000200,000
18การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว 200,000200,000200,000
19 การจี้เครื่องบิน (จำนวน 5,000.- บาท สำหรับการจี้เครื่องบินต่อเนื่องกันทุกๆ 24 ชั่วโมง) 100,000100,000100,000
 เบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อคน)7,200.006,200.005,700.00


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy