เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันสุขภาพ FPG O Care

 
 
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี)
แผน 1
35,000,000
แผน 2
56,000,000
แผน 3
87500,000
1.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
    ค่าห้องผู้ป่วยใน ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล
    ค่าบริการอื่นๆ
จ่ายตามจริง
    ค่ารักษามะเร็ง (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)จ่ายตามจริง
    ค่ารักษากรณีล้างไต (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)จ่ายตามจริง
    ค่ากายภาพภาพบำบัด กรณีผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
    ค่ารักษากรณีผ่าตัด แบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายตามจริง
    ค่ารักษาพยาบาลด้านจิตเวช ( กรณีทำประกันมาแล้ว 10 เดือน)จ่ายตามจริง
   ค่าห้องพักโรงพยาบาลสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับความคุ้มครองจ่ายตามจริง
   ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
   ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน นอกประเทศให้ความคุ้มครอง
จ่ายตามจริง
หรือสูงสุดไม่เกิน 2,625,000
เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
จ่ายตามจริง
หรือสูงสุดไม่เกิน 3,500,000

เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

 
จ่ายตามจริง
   ค่าพยาบาลพิเศษหลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
   (สูงสุดไม่เดิน 26 สัปดาห์)
350,000350,000350,000
  ชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน / การบาดเจ็บ)5,2507,00010,500
2.การปลูกถ่ายอวัยวะ 
   ค่าผ่าตัดกรณีการปลูกถ่ายไต หัวใจ ตับ ปอด และไขกระดูก
    (ไม่รวมผู้บริจาค)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
3.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน   
   ค่าบริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งตัวกลับจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
   ค่าบริการเคลื่อนย้ายศพจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคนในครองครัวสูงสุดไม่เกิน4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4.ค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
   ค่าปรึกษาแพทย์ทั่วไปไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง
   ค่ายาค่าหัตถการทั่วไปไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง35,000
   ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาเฉพาะทางไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง36,000
   ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางไม่คุ้มครอง140,000จ่ายตามจริง
   ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (CT Scan, PET, MRI)ไม่คุ้มครอง
   ค่าเวชภัณท์ทางการแพทย์ไม่คุ้มครอง17,50026,250
   ค่ารักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีทำประกันมาแล้ว 10 เดือน)ไม่คุ้มครอง52,50070,000
   ค่ารักษาโดยกายภาพบำบัด การพูด การบำบัดกล้ามเนื้อตาไม่คุ้มครอง52,50070,000
   ค่ารักษาทันตกรรมกรณีอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง17,50024,500
   ค่ารักษาพยาบาลด้านแพทย์ทางเลือกไม่คุ้มครอง35,00052,500
   ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
   ค่าวัคซีน (กรณีทำประกันมาแล้ว 1 ปี)ไม่คุ้มครอง4,3757,000
   ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีทำประกันมาแล้ว 1 ปี)ไม่คุ้มครอง8,75014,000
5.ผลประโยชน์มารดา และทารก (กรณีทำประกันแล้ว  280 วัน)
   ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร (รวมค่าแพทย์วิสัญญี การดูแลก่อน
     และหลังคลอดบุตร การดูแลเด็กแรกเกิดใน 5 วันแรก)
ไม่คุ้มครอง245,000350,000
   ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิด
    (ภายใน 30 วันหลังคลอด)
ไม่คุ้มครอง1,050,0001,750,000
   ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ไม่คุ้มครองจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
6.ผลประโยชน์อื่นๆ ซื้อเพิ่มเติม 
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาทันตกรรมทั่วไป
    (บริษัท จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 80% ของความคุ้มครอง)
ไม่คุ้มครอง17,50017,500
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทางด้านทันตกรรม รากฟันเทียมรวมถึงการผ่าตัด     (บริษัท จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 80% ของความคุ้มครอง)ไม่คุ้มครอง105,000105,000
 เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy