ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA BASIC

1814 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA BASIC


 PA BASIC   

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย  ..... เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย
แผนประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2
ความคุ้มครอง อ.บ.1จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/คน)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
   A          B          C  A          B          C   A              B             C   A             B          C
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

 
   1.1 กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป200,000   200,000     200,000300,000    300,000  300,000500,000         500,000            500,0001,000,000   1,000,000   1,000,000
   1.2  การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย ร่างกาย200,000   200,000     200,000300,000    300,000  300,000500,000          500,000           500,0001,000,000   1,000,000   1,000,000
   1.3  กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์200,000   200,000     200,000300,000    300,000  300,000500,000          500,000           500,000500,000         500,000     500,000
   1.4  กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ400,000   400,000     400,000600,000    600,000  600,0001,000,000      1,000,000        1,000,0002,000,000   2,000,000   2,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
2.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง-           6,000              20,000-          15,000      30,000-               30,000              50,000-              50,000         100,0000   
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร)438         646         908542    855   1,117855        1,588         2,1111,588   2,634       3,627
แผนประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ1และ2
ความคุ้มครอง  อ.บ.2จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/คน)
แผน 5แผน 6แผน 7แผน 8
   A          B          C   A          B          C   A          B          C   A          B          C
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)    
   1.1 กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป200,000     200,000    200,000300,000    300,000    300,000500,000      500,000     500,0001,000,000   1,000,000    1,000,000
   1.2  การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย ร่างกาย200,000     200,000    200,000300,000   300,000    300,000500,000     500,000    500,0001,000,000    1,000,000    1,000,000
   1.3  กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์200,000      200,000     200,000300,000     300,000    300,000500,000     500,000     500,000

1,000,000    1,000,00    1,000,000

   1.4  กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ400,000       400,000     400,000600,000     600,000    600,0001,000,000    1,000,000    1,000,0002,000,000  2,000,000  2,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
2.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง-         6,000        20,000 -         15,000       30,000  -          30,000          50,000-            50,000     100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร)542         813         1,096804         1,169      1,4831,274        2,027      2,4872,372        3,470         4,537
 แผนประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 3
 
ความคุ้มครอง อ.บ.1จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/คน)
แผน 9แผน 10แผน 11
A                 B                  CA                  B                   CA                 B                 C
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)   
   1.1 กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป200,000   200,000   200,000300,000   300,000   300,000500,000  500,000   500,000
   1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000   200,000  200,000 300,000   300,000   300,000 500,000  500,000   500,000
   1.3  กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000   100,000  100,000 150,000     150,000  150,000250,000   250,000   250,000 
   1.4  กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ -               -            --               -              - -              -                -
ความคุ้มครองพิเศษ
2.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง -           6,000          20,000 -              15,000        30,000   -        30,000            50,000 
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร)490          960           1491  751        1,420        1,8801,201       2,320       2,895 

 คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

   ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่  2 ปี - 65 ปี

   1. กรณีแรกเข้าอายุไม่เกิน 60 ปี รับต่ออายุถึง 75 ปี

   2. กรณีแรกเข้าอายุระหว่าง 61 ปี - 65 ปี รับต่ออายุถึง 70 ปี

   3. กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย 

 
   ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
       095 - 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้