Inbound Travel Tune iPass COVID - Covered

4164 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Inbound Travel Tune iPass COVID - Covered

Travel Insurance Protect Coverage - TA Inbound For Foreign (VISA 20000 USD) 
CoverageSum Insured
20,000 USD
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  700,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 1,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 1,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 25,000
6. ความค้มครองเอกสารการเดินทาง 2,500
7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 ) 1,500,000
8. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 20,000
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 20,000

10.การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกัันภัย)

 30,000

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศหน้า 1  หน้า 2

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้