ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

10463 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

      ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

      CARRIER' S LIABILITY - คุ้มครอง ความรับผิดตามกฏหมาย ของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้รับจ้างขนส่งสำหรับความสูญหายหรือเสียหายของสินค้า

      แต่ไม่รวมถึงการส่งมอบล่าช้า

ลักษณะทั่วไป ( General Information)
  - เป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อของที่ผู้ขนส่งรับขน ( Liability Insurance)
  - หากผู้ส่งไม่ต้องรับผิด กรมธรรม์ก็ไม่ต้องรับผิด
  - ไม่นำเอาหลักการเฉลี่ยภัย ( Average) มาใช้
  - ชดใช้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ความคุ้มครอง (Risks Covered) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียของผู้เอาประกันรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ตั้งแต่เมื่อได้บรรทุก
ขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง (ความคุ้มครองเฉพาะยานพาหนะขนส่ง ที่ "ระบุทะเบียนเท่านั้น") จนกระทั่งส่งมอบของ รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของ
ของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนส่งขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง (Loadind & Unloading) ซึ่งกระทำโดยผู้
เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
การระบุยานพาหนะขนส่งในตารางกรมธรรม์
-รถหัวลาก (ที่ไม่สามารถบรรทุกเองได้) ให้ระบุเฉพาะทะเบียนรถหัวลาก
-รถบรรทุก ให้ระบุทะเบียนรถบรรทุกและรถพ่วง หากระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจะคุ้มครองเฉพาะส่วนที่ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุทะเบียน
ข้อยกเว้น ( Exclusions)
-  เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแห่งของนั่นเอง หรือความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือผู้รับตราส่ง
  -การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขนส่ง
สาเหตุจากฝ่ายเจ้าสินค้า
สาเหตุจากยานพาหนะขนส่ง
สาเหตุจากคนขับ
สาเหตุจากผู้เอาประกันภัย
สาเหตุจากบุคคลอื่น
สาเหตุมาจาก หรือสืบเนื่องจาก
ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance)
-เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางกรมะรรม์ประกันภัย  หรือ
-จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไปหรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
 หรือทั้งสองจำนวนรวมกันมีจำนวน เต็มจำนวนจำกัดความรับผิดรวม ตามกรมธรรม์ธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
 ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะถึงกำหนดก่อน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับ
ข้อมูลเบีื้องต้นที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.รายละเอียดสินค้าที่เอาประกันภัย รวมบรรจุภัณฑ์
2.จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับค่าสินไหมทดแทน
  - จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อการเรียกร้อง หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  - จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่อหนึ่งยานพาหนะ
  - จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่อกรมธรรม์ ต่อปี
3.จำนวนเที่ยวการขนส่งต่อเดือน และต่อปี
4.ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และจำนวนคัน
5.ประวัติการเรียกร้องความเสียหาย 4 ปี ย้อนหลัง
 6.ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier's Liability Insurance )
สนใจทำประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ติดต่อ : สำนักงาน แอสอินไลฟ์ โบรคเกอร์
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
| ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ    | ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ     | ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์     | ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด     | ประกันภัยรถยนต์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้