ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)

26945 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)

ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance

Product Liability Insurance ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย (Bodily Injury) หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

(Property Damage) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้น

ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์

ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance มี 2 แบบ

1.ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น

(Occurrence ฺBasis)    แม้การเรียกร้องให้ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้น ๆ หมดอายุแล้ว

2.ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายใน

ระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Claim-made Basis) แม้การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสาเหตุของการ

เรียกร้องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาเอาประกันนั้น ๆ ก็ตาม

ในการพิสูจน์ความคุ้มครอง ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหาย (Injured Party) ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ได้ว่า การบาดเจ็บหรือเสีย

หายดังกล่าวเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัย

(Burden of proof falls on the injred party.)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย (Exposure Analysis)
1. ตัวผลิตภัณฑ์ (Product)  
2. การใช้งานของผู้บริโภค (End Use)
3. การควบคุมคุณภาพและการผลิต (Controls)
4. ประสบการณ์หรือสถิติความเสียหายในอดีต (Experience)
   ใบคำขอข้อเสนอประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability) 
  กดโทรคุยเลย : 095 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้