ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

16418 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ


Marine & Cargo Insurance ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างขนส่ง จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 

จากภัยอันตรายและความเสียหายต่างๆต่อสินค้าที่ต้องทำการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางบก รถไฟ หรือทางพัสดุไปรษณีย์

ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ Importer
ผู้ส่งออกสินค้ามาไปยังต่างประเทศ Exporter
ผู้ขายสินค้า Seller
ผู้ซื้อสิาค้า Buyer
สำหรับผู้ส่งออก (Exporter) ต้องเป็นการส่งออกที่มีเงื่อนไข การขายสินค้า ที่รวมประกันภัยไว้แล้ว (Insurance)
การขายสินค้าที่ผู้ส่งออกมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่ประเทศ ปลายทาง (D)
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ แบบ CIF, CIP DAT,DAP,DDP
สำหรับผู้นำเข้าสิน (Importer) ต้องเป็นการนำเข้าที่ผู้ขายสินค้าที่ไม่ได้รวมราคาประกันภัยมาให้ด้วย
งื่อนไขการขายสินค้าแบบ ExWork  ราคาสินค้าหน้าโรงงาน
เงื่อนไขการขายสินค้าแบบ FOB ( Free On Board) ขายสินค้าเฉพาะราคาสินค้า ผู้ขายมีหน้าที่ส่งของไว้บนเรือ
เงื่อนไขการขายสินค้าแบบ CFR,CPT
ประเภทธุรกิจ ( Insurance's Business)
รายละเอียดสินค้า ( Commodity)
ลักษณะการบรรจุหีบห่อ (Packing)
เส้นทางการขนส่ง ( Voyage)
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ( Ocean Veesel)
เงื่อนไขที่ใช้ในการซื้อขาย ( Incoterm)
มูลค่าการนำเข้า / ส่งออก ตลอดต่อปี (Estimated Annual Turnover)
มูลค่าการขนส่งสูงสุดต่อเที่ยว ( Max Limit of Liability)
ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมของผู้เอาประกันภัย ( Loss Experience) ย้อนหลัง 4 ปี
ความคุ้มครองที่ต้องการ ( Coverage)

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Marine Cargo Insurance

ภัยที่คุ้มครองCLUASE ACLUASE BCLUASE C
เพลิงไหม้ ระเบิดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เรือเกยตื้น ล่ม จม หรือตะแคงคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกรางคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เรือเกยตื้น ล่ม จม หรือตะแคงคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกรางคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม (G.A.Loss)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่ากู้เรือ และค่ากู้สินค้าคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่าจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลางทางคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่าคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไปคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความเสียหายจากน้ำทะเล หรือจากน้ำทะเลสาบคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลง
หรือเปลี่ยนถ่าย หรือยานพาหนะ
คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุมาจากภายนอก
และเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความเสียหายใดๆ จากการกระทำโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัยยกเว้นยกเว้นยกเว้น
การรั่วซึมปกติ ปริมาณน้ำหนักขาดหายโดยปกติหรือสึกหรอตามปกติของวัตถุแห่งประกันภัยยกเว้นยกเว้นยกเว้น
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้าหรือส่งออกหรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้
 
1.Invoice
2.Bill of Lading หรือ Airway Bill
3.Packing List
4.Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)
5.ใบคำขอเอาประกันภัย (Marine Application Form) 

1.

สัตว์มีชีวิต

2.

ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย

3.

วัตถุโบราณ

4.

สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

 สอบถามโทร : 095 952 6514
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ               ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้