ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์

987 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Why Auto insurance

 

ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์
"รถยนต์ คือ ทรัพย์อันตราย"
  ความเร็ว+ความประมาท
 

ทำไมถึงบอกว่า " รถยนต์คือทรัพย์อันตราย " เพราะการนำรถยนต์ออกไปใช้งานมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวหลายๆอย่าง

 • ผู้ขับขี่รถยนต์บางคนก็ใช้รถยนต์ตามกฏหมายกำหนดไม่ผ่าฝืนกฏจราจร ผู้ใช้รถบางคนก็ใชรถโดยประมาท
 • นอกจากรถคันที่เราใช้บนท้องถนนยังผู้ใช้รถอื่นๆ หลากหลายประเภท หลากหลายอารมย์และความเร่งรีบ
 • ปัจจัยจากภายนอกอิืนๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • สภาพรถยนต์ที่นำออกไปใช้งาน
 • สภาพท้องถนน สภาพท้องฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ล้วนนำมาซึ่งการเกิดการอุบัติเหตุได้ ทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายทั้งผู้ใช้รถ และผู้ถูกละเมิด (ได้รับอุบัติเหตุจากรถ) หากมีประการทำประกันภัยรถยนต์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ / และหรือประกันภัยรถยต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.(กฏหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย) ซึงประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

1.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครอง (คน) ที่เป็นผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ ซึ่งตามกหมายกำนดเงื่อนไขความคุ้มครองไว้เป็น 2 ส่วนดังนี้
 •  ความครองค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท และกรณีเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ไม่เกิน 35,000 บาท
 •  คุ้มครองค่าเสียหายส่วนเกินหลังจากพิสูจน์ถูกผิด ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายฝ่ายถูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษายาบาลรวมแล้วไม่เกิน 80,000 บาท และ 500,000 บาท
 • สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดไม่ 5,000,000 บาท (สำหรับอุบัติเหตุ 1 ครั้ง) หากมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 คนขึ้นไป
 • สำหรับรถยนต์เกินท 7 ที่นั่ง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดไม่ 10,000,000 บาท (สำหรับอุบัติเหตุ 1 ครั้ง) หากมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 คนขึ้นไป
 • ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ( 4000 บาท)
หมายเหตุ : กรณีเกิดเหตุรถที่เป็นฝ่ายผิดไม่มีประกันภัย ต้องมีความรับผิดตามกฏหมายตามรายลเอียดข้างต้น และยังมีความผิดตามกฏมายจราจร (ปรับ/จำคุก) 

2.ประกันรถยต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มีรายละเอียดความคุ้มครองที่แตกต่างไปเพื่อเป็นทางเลือกให้เจ้าของรถและผู้ใช้รถยนต์เลื่อกได้ตามความเสี่ยง               และความเหมาะสมดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก พรบ 500,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อต่อทรัพย์สิน ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีสูญหายไฟไหม้และอุบัติเหตุ ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์เป็นค่ารักษาพยาลและกรณีเสียชีวิต วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีเป็นฝ่ายผิด วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก พรบ 500,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อต่อทรัพย์สิน ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีสูญหายไฟไหม้ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์เป็นค่ารักษาพยาลและกรณีเสียชีวิต วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีเป็นฝ่ายผิด วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก พรบ 500,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อต่อทรัพย์สิน ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์เป็นค่ารักษาพยาลและกรณีเสียชีวิต วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีเป็นฝ่ายผิด วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก พรบ 500,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อต่อทรัพย์สิน ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีสูญหายไฟไหม้และ *รถชนรถ*ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์เป็นค่ารักษาพยาลและกรณีเสียชีวิต วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีเป็นฝ่ายผิด วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 +

 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก พรบ 500,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อชีวิตร่างกายสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อต่อทรัพย์สิน ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีเสียหายจาก*รถชนรถ*ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์เป็นค่ารักษาพยาลและกรณีเสียชีวิต วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท
 • ให้ความคุ้มครองวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีเป็นฝ่ายผิด วงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ .....................บาท

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 430 : ชนแล้วหนี มีโทษหนัก     ( ถ้ามีประชนไม่ต้องหนีมีวงเงินประกันตัว) 

บทสรุป : การประกันภัยรถยนต์ ไม่เพียงแค่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดอันอาจจะเกิดขึ้นไม่ไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ ปัจจัยความเสี่ยงก็ยังมีติดตามตลอดเวลาทุกครั้งที่นำรถยนต์ออกไปใช้ หรือแม้กระทั่งจอดอยู่เฉยๆ ก็ยังมีโอกาสเกิดความสูญเสียหรือเสียหายได้ ดังนั้นการทำประกันภัยจะช่วยให้ท่านผ่อนหนักเป็นเบาได้ ปลอดภัยสบายกระเป๋า มีประกันไว้มั่นใจ อุ่นใจกว่า สนใจสอบถามเราได้ Line OA :@asinlife

สนใจทำประกันภัยรถยนต์
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา
  


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้