ประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์

1275 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์

 

ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
Product Liability Insurance

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายและการเรียกร้องสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย (Bodily Injury)

หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) ของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภค หรือการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยของผู้เอาประกันภัย

สินค้าที่ไม่ปลอดภัยหมายถึง สินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ทั้งจากความบกพร่องในการผลิต หรือการออกแบบ หรือ จากบรรจุภัณฑ์ (packaging)

หรือจากฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร รวมถึงที่ไม่ได้กำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือน ข้อห้าม หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ประกันภัยการเรียกคืนสินค้า
Product Recall Insurance
 
ให้ความคุ้มครองการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้จำหน่ายออกไปแล้ว และถูกตรวจพบปัญหาว่ามีความไม่ปลอดภัยและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการอุปโภค

บริโภค ซึ่งประกันภัยการเรียกคืนสินค้านี้ จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆในการเรียกคืนสินค้าที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจ้างพนักงานพิเศษ หรือพนักงานเฉพาะทาง

ในการเรียกคืนสินค้า ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการชี้แจงลูกค้าถึงการเรียกคืนสินค้า ค่ากู้ชื่อเสียง ค่าทำลายสินค้า หรือค่าส่งสินค้ากลับ ค่าส่งสินค้า

ไปทดแทน ชดเชยค่าขาดรายได้ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆในการเรียกคืนสินค้า ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • รายละเอียดสินค้าที่ต้องการเอาประกันภัย
 • ประมาณการยอดขายปีที่ผ่านมา/ปีปัจจุบัน /ปีถัดไป (กรณีมีส่งออกแยกยอดขาย ต่างประเทศ)
 • ยอดขายในประเทศ
 • ยอดขายไปอเมริกาและ แคนนาดา ( ปกติเป็นข้อยกเว้นแต่ขยายคุ้มครองได้)
 • ยอดขายไปที่อื่นๆ
 • เว็ปไซต์ของสินค้าที่เอาประกัน / Excel File รายการสินค้า /โบชัวร์สินค้า (ถ้ามี)
 • ประวัติการทำประกันภัยเดิม (ตารางประกันภัยเดิม)วงเงินคุ้มครอง 
 • รายละเอียดการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวกับสินค้าในอดีต (ถ้ามี)
 • เงื่อนไขระบุการทำประกันภัยตามสัญญาซื้อขาย 
 • หนังสือรับรองมาตราฐานจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่รับประกันภัย Product Liability

 • สินค้าสำหรับเด็กและเด็กอ่อน
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารแช่แข็ง
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ยาและเคมีภัณฑ์
 • อุปกรณ์การแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
 • อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์
 • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ >>
     สอบถามข้อมูลติดต่อเรา : 095 952 6514
     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้