ประกันภัยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก Clinical Trials Insurance

548 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก Clinical Trials Insurance

 

ประกันภัยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก

Clinical Trials Insurance

ประกันภัยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials Insurance)

การประกันภัยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials Insurance) คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง คณะผู้ทำการวิจัย รวมทั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ต่อการเรียกร้องจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทำการวิจัยหรือการทดลอง โดยมีสาเหตุการเรียกร้องมาจาก การบาดเจ็บต่อร่างกาย การสูญเสียชีวิต ของอาสาสมัคร อันเกิดจากผล

ไม่พึงประสงค์จากยา และ ผลข้างเคียงของวิธีการรักษาที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าว โดยประกันภัยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials Insurance) 

สามารถขยายความคุ้มครองให้สำหรับผู้ทำการวิจัย ต่อความรับผิดทางกฏหมายต่อบุคคลภายนอก หรืออาสาสมัคร ที่เกิดจากความผิดพลาด ประมาท เลินเล่อ

ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ได้

การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) 

การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) คือ ชุดของกระบวนการในการวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนายาที่ทำขึ้นเพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

(รวมทั้งผลไม่พึงประสงค์จากยาและผลข้างเคียงของวิธีการรักษา) และประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการสุขภาพ (เช่น ยา การตรวจ อุปกรณ์ วิธีการรักษา ฯลฯ)

การวิจัยจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาที่ไม่ใช่ทางคลินิกจนได้ข้อมูลที่น่าพอใจแล้ว และผ่านการรับรอง

ขององค์กรจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง...

ในการทำวิจัยเช่นนี้ผู้วิจัยจะรวบรวมอาสาสมัครทั้งที่มีสุขภาพปกติ และหรือ ป่วยด้วยภาวะที่สนใจเข้ามาศึกษาในการวิจัยนำร่องขนาดเล็กก่อน จากนั้นจึงเริ่มการวิจัยขนาดใหญ่

ต่อไป ส่วนใหญ่ทำโดยเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่าที่ใช้อยู่ เมื่อศึกษาพบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว การวิจัยลำดับถัดไปจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัย

ให้มากขึ้น การวิจัยเช่นนี้มีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อาจทำในศูนย์วิจัยแห่งเดียวหรือหลายศูนย์หลายประเทศพร้อมๆ กัน

ประกันภัยสำหรับผู้จัดงานประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร 
     สอบถามข้อมูลติดต่อเรา : 095 952 6514
     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้