ประกันภัยเบ็ตเตล็ด

รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 15000 บาทกรณีสามารถทำโฮล - อิน - วัน ได้ในการแช่งขันอย่างเป็นทางการ

E-Marine orinting Open Policy กรมธรรม์แบบรายเที่ยว กรมะรรม์แบบรายปี

คุ้มครองการสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากการฉ้อโกง การสูญเสียอันเกิดจากการทุจริต

คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดระหว่างงานก่อสร้าง คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (All Risks Insurance)

คุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000,000 บาท และให้ความคุ้มครองนานถึง 10 วัน

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ป้ายและโครงสร้าง) คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองค่าขนย้ายซากททรัพย์(ป้ายและดครงสร้าง) ลมพายุ

การประกันโจรกรรม,การประกันภัยกระจก ค่าสูญเสียโอกาสทางการค้า,ค่าเช่าที่พัก/ที่ทำการชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า,การประกันเงินสด การประกันความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุ้มครองรับรับผิดต่อบุคคลภายนอก

• ตัวอาคาร • ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (หลังเกิดอุบัติเหตุ) • ทรัพย์สินส่วนบุคคล • อุบัติเหตุส่วนบุคคล • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค

พบความคุ้มครองหลากหลายแบบสำหรับผู้บริหารจนถึงพนักงาน จากสถาบันการเงิน ถึงความรับผิดจากวิชาชีพ

การประกันภัยธุรกิจรายย่อยให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่มีทุนประกันภัยไม่เกิน 300ล้านบาท โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือ ความรับผิดจากการดำเนินการที่แล้วเสร็จ  

คุ้มครองชดเชยค่าเสียหายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท

ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือน ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย

Powered by MakeWebEasy.com