แอกซ่าประกันภัย

  สมาร์ทโฮม – ทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับการประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี จ่ายเงินก้อนทันที

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเต้มจำนวน* ไม่กำหนดจำนวน สำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ฯลฯ คุ้มครองค่าบริการทางทันตกรรมจากอุบัติเหตุ คุ้มครองการแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 100,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com