เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

 

 


ซับบ์ประกันภัย : แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

 
 ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยการเดินทางระยะสั้น (Inbound-Outbound-Domestic)

 

          ความคุ้มครอง

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

อุบัติเหตุเสียชีวิต         1,000,000.- 500,000.-             200,000.-       100,000.-
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ            500,000.-200,000.-             100,000.-       100,000.-
ระยะเวลาการเดินทาง / วัน        สุงสุด 15 วัน        สุงสุด 15 วัน           สุงสุด 15 วัน        สุงสุด 15 วัน
เบี้ยประกันภัย ต่อคน27.-17.-                12.-                10.-
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ (คน)          1,000.-1,000.-               1,000.            1,000.-
   
   หมายเหตุ
 :

  เบี้ยประกันดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7 % และอากร .4 % /  กรมธรรม์ประกันภัย/ฉบับ 300 .- บาท ขึ้นไป  /  เอกสารนี้ไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย

 ความคุ้มครอง
1.     ความคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ(DOMESTIC TOURIST) :ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ภายในประเทศไทยที่มาใช้บริการสำหรับบริษัทท่าน โดยมีผลเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทางตามตารางการเดินทางที่จัดไว้ สำหรับอุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางทัศนาจรและพักค้างแรมภายใต้การบริการจัดนำที่ยวของท่าน จนกระทั่งสิ้นสุดโปรแกรม (ระยะเวลาไม่เกิน 15วัน/เที่ยว)
2..    ความคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศ(OUTBOUND TOURIST) :ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่ลงทะเบียนใช้บริการกับบริษัทท่านโดยมีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทยสำหรับอุบัติเหตุทุกชนิดระหว่าเดินทางทัศนาจรและพักค้างแรมภายใต้การบริการจัดนำเที่ยวของบริษัทท่านจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางตามตารางการเดินทางหรือโปรแกรมที่จัดไว้หรือจนกระทั่งเดินทางกลับถึงประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 15วัน/เที่ยว)
3.     ความคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ(INBOUND TOURIST) :ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศที่ลงทะเบียนให้บริการของบริษัทท่านโดยมีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย จนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางตามตารางที่กำหนดไว้ หรือจนกระทั่งออกจากประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง (ระยะเวลาไม่เกิน 15วัน/เที่ยว)

ผลประโยชน์การชดเชย
- 100% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต
- 100% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียแขนสองข้าง หรือขาสองข้างหรือตาสองข้าง หรือสองอย่างรวมกัน
- 60% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำสูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง (ความสูญเสียดังกล่าว ต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ)
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลภายใน52สัปดาห์จากวันที่เกิดอุบัติเหตุตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่มากกว่าจำนวนที่เลือกซื้อไว้ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์

 กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
 จำกัดอายุ 1-70  ปี 

 ความรับผิดชอบสูงสุดต่อเหตุการณ์
สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท 

 
ข้อยกเว้น

 การประกันดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีเกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส อาการไส้เลื่อน ไส้ติ่ง การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย   การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร หรือการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือการคลอดบุตร ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท กีฬาอาชีพหรือกีฬาที่เสี่ยงอันตราย การก่อการร้าย การที่ประชนลุกฮือต่อต้านร้ฐบาล การจลาจลหรือนัดหยุดงาน ขณะที่ผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา หรือยาเสพติด การขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
 

 


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้