เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันสุขภาพ FPG O Care

 
 
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี)
แผน 1
35,000,000
แผน 2
56,000,000
แผน 3
87500,000
1.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
    ค่าห้องผู้ป่วยใน ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล
    ค่าบริการอื่นๆ
จ่ายตามจริง
    ค่ารักษามะเร็ง (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)จ่ายตามจริง
    ค่ารักษากรณีล้างไต (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)จ่ายตามจริง
    ค่ากายภาพภาพบำบัด กรณีผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
    ค่ารักษากรณีผ่าตัด แบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายตามจริง
    ค่ารักษาพยาบาลด้านจิตเวช ( กรณีทำประกันมาแล้ว 10 เดือน)จ่ายตามจริง
   ค่าห้องพักโรงพยาบาลสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับความคุ้มครองจ่ายตามจริง
   ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
   ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน นอกประเทศให้ความคุ้มครอง
จ่ายตามจริง
หรือสูงสุดไม่เกิน 2,625,000
เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
จ่ายตามจริง
หรือสูงสุดไม่เกิน 3,500,000

เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

 
จ่ายตามจริง
   ค่าพยาบาลพิเศษหลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
   (สูงสุดไม่เดิน 26 สัปดาห์)
350,000350,000350,000
  ชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน / การบาดเจ็บ)5,2507,00010,500
2.การปลูกถ่ายอวัยวะ 
   ค่าผ่าตัดกรณีการปลูกถ่ายไต หัวใจ ตับ ปอด และไขกระดูก
    (ไม่รวมผู้บริจาค)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
3.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน   
   ค่าบริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งตัวกลับจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
   ค่าบริการเคลื่อนย้ายศพจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคนในครองครัวสูงสุดไม่เกิน4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4,375 ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
4.ค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
   ค่าปรึกษาแพทย์ทั่วไปไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง
   ค่ายาค่าหัตถการทั่วไปไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง35,000
   ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาเฉพาะทางไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง36,000
   ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางไม่คุ้มครอง140,000จ่ายตามจริง
   ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (CT Scan, PET, MRI)ไม่คุ้มครอง
   ค่าเวชภัณท์ทางการแพทย์ไม่คุ้มครอง17,50026,250
   ค่ารักษาด้านจิตเวชกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีทำประกันมาแล้ว 10 เดือน)ไม่คุ้มครอง52,50070,000
   ค่ารักษาโดยกายภาพบำบัด การพูด การบำบัดกล้ามเนื้อตาไม่คุ้มครอง52,50070,000
   ค่ารักษาทันตกรรมกรณีอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง17,50024,500
   ค่ารักษาพยาบาลด้านแพทย์ทางเลือกไม่คุ้มครอง35,00052,500
   ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
   ค่าวัคซีน (กรณีทำประกันมาแล้ว 1 ปี)ไม่คุ้มครอง4,3757,000
   ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีทำประกันมาแล้ว 1 ปี)ไม่คุ้มครอง8,75014,000
5.ผลประโยชน์มารดา และทารก (กรณีทำประกันแล้ว  280 วัน)
   ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร (รวมค่าแพทย์วิสัญญี การดูแลก่อน
     และหลังคลอดบุตร การดูแลเด็กแรกเกิดใน 5 วันแรก)
ไม่คุ้มครอง245,000350,000
   ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิด
    (ภายใน 30 วันหลังคลอด)
ไม่คุ้มครอง1,050,0001,750,000
   ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ไม่คุ้มครองจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
6.ผลประโยชน์อื่นๆ ซื้อเพิ่มเติม 
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาทันตกรรมทั่วไป
    (บริษัท จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 80% ของความคุ้มครอง)
ไม่คุ้มครอง17,50017,500
   ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทางด้านทันตกรรม รากฟันเทียมรวมถึงการผ่าตัด     (บริษัท จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 80% ของความคุ้มครอง)ไม่คุ้มครอง105,000105,000
 เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้