เอฟพีจี ประกันภัย

 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+

ความคุ้มครองประเภท 2+
รหัส 110รหัส 210รหัส 320
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน1,000,0001,000,0001,000,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บบาท/ครั้ง10,000,00010,000,00010,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
      1.2.1 ความเสียหายส่วนแรกบาท/ครั้ง---
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้   
 2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกบาท/ครั้งจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
 2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาทจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
3. คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย   
 3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)   
      3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร   
                ก) ผู้ขับขี่บาท100,000100,000100,000
                ข) ผู้โดยสารบาท/คน100,000
(6 คน)
100,000
(9 คน)
100,000
(2 คน)
 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)บาท/คน100,000
(7 คน)
100,000
(10 คน)
100,000
(3 คน)
 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)บาท/ครั้ง200,000200,000200,000
 
ความคุ้มครองประเภท 3+
รหัส 110รหัส 210รหัส 320
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน1,000,0001,000,0001,000,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บบาท/ครั้ง10,000,00010,000,00010,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
      1.2.1 ความเสียหายส่วนแรกบาท/ครั้ง---
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้    
 2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกบาท/ครั้งจำนวนเงิน
​เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
​เอาประกันภัย
จำนวนเงิน
​เอาประกันภัย
 2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
3. คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)    
      3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร    
                ก) ผู้ขับขี่บาท100,000100,000100,000
                ข) ผู้โดยสารบาท/คน100,000
(6 คน)
100,000
(9 คน)
100,000
(2 คน)
 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)บาท/คน100,000
(7 คน)
100,000
(10 คน)
100,000
(3 คน)
 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)บาท/ครั้ง200,000200,000200,000
 
 

ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 110 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เฉพาะรถกลุ่ม 3 - 5
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0005,293.105,687.16645.216,332.37
150,0005,779.736,209.99645.216,855.20
200,0006,226.146,688.72645.217,333.93
250,0006,655.597,150.37645.217,795.58
300,0007,073.407,599.57645.218,244.78
350,0007,485.228,041.29645.218,686.50
400,0007,886.078,472.33645.219,117.54
 

ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 210 (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0007,152.277,683.961,182.358,866.31
150,0007,816.958,398.381,182.359,580.73
200,0008,262.288,877.021,182.3510,059.37
250,0008,696.229,342.411,182.3510,524.76
300,0009,112.779,790.251,182.3510,972.60
350,0009,523.3410,231.701,182.3511,414.05
400,0009,933.9010,672.071,182.3511,854.42
 

ประเภท 2+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 320 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0006,315.606,785.51967.287,752.79
150,0006,894.077,406.61967.288,373.89
200,0007,430.237,982.45967.288,949.73
250,0007,952.518,543.43967.289,510.71
300,0008,467.679,096.79967.2810,064.07
350,000    
400,000    

ประเภท 3+ (อายุไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 110 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) เฉพาะรถกลุ่ม 3 - 5
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0004,866.555,228.61645.215,873.82
150,0005,267.875,660.16645.216,305.37
200,0005,628.976,047.61645.216,692.82
250,0005,973.116,416.91645.217,062.12
300,0006,305.616,774.82645.217,420.03
350,0006,632.127,125.26645.217,770.47
400,0006,947.667,463.96645.218,109.17
 

ประเภท 3+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 210 (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0005,077.115,454.981,182.356,637.33
150,0005,373.335,772.901,182.356,955.25
200,0005,634.296,053.301,182.357,235.65
250,0005,883.956,321.511,182.357,503.86
300,0006,116.226,571.111,182.357,753.46
350,0006,342.516,814.311,182.357,996.66
400,0006,568.807,057.511,182.358,239.86
 

ประเภท 3+ (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)

ราคาทุนเอาประกันภัยรหัส 320 (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)พ.ร.บ. (ภาษี+อากร)เบี้ยรวม พ.ร.บ
100,0005,089.615,468.35967.286,435.63
150,0005,525.015,936.37967.286,903.65
200,0005,918.106,358.05967.287,325.33
250,0006,297.306,765.93967.287,733.21
300,0006,669.407,165.15967.288,132.43
350,000    
400,000    
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. อัตราเบี้ยรหัส 110 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ,210 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และ 320 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

    (สงวนสิทธิ์ไม่รับรถรับจ้าง / ให้เช่า / ลีมูซีน)

 
2. กรณีผู้เอาประกันภัยจดเป็นนิติบุคคล ต้องแจ้งชื่อผู้ใช้รถ เพื่อระบุเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง
 
3. เบี้ยสุทธิ = เบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์
 
4. เบี้ย พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 110 = 600 บาท รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 645.21 บาท

    รหัส 210 = 1,100 รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 1,182.35 บาท

    รหัส 320 = 900 รวมมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์ 967.28 บาท

 
5. รถยนต์รหัส 110 รับเฉพาะ กลุ่ม 3,4 และ 5
 
6. เบี้ยประกันตามแนบนี้ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม
 
7. สำหรับประเภท 2+ ทุนประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาท ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย
 
8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
9. Package นี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
 


เอฟพีจี ประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+
ประกันสุขภาพ FPG O Care
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอฟ พี จี ประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันเดินทางต่างประเทศรายปีสำหรับนักธุรกิจ
ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์

ดูทั้งหมด...

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้