ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย

 

ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ

 
ความคุ้มครอง และจำนวนเงิน/Coverage and Sum Insuredแผนคอมฟรีเฮนซีฟ /
Comprehensive Plan
แผนเชงเก้น/
Schengen Plan
StandardSilverGoldPlitinumSchengen
Visa Plan
1.การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ๋
    - การเสี่ยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
    - การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
   - การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0003,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ2,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002,500,000
3.การสูญหายของเอกสารการเดินทาง-5,0005,0005,000-
4.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา2,000,0003,000,0004,000,0004,000,0003,000,000
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา2,000,0003,000,0004,000,0004,000,0003,000,000
6.การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย50,000150,000200,000200,000 ตั๋วเดินทางไป - กลับ ขั้นประหยัด
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ50,000150,000200,000200,000ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง
8.ค่าโทรโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน1,0001,5002,0002,0001,500
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดาของผู้เอาประกันภัย50,000150,000200,000200,000-
10.การบอกเลิกการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง-
11.การบอกยกเลิกการเดินทาง-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง-
12.การล่าช้าของเที่ยวบิน1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

40,000.- 
3,000 / 6ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
3,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

16,000.- 
1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

6,000.- 
13.การจี้เครื่องบิน-5,000 /
24 hrs.

Max
50,000.- 
10,000 / 24 hrs.
Max
100,000.- 
-
14.การพลาดเที่ยวบินจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน 2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
 
15.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน-2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
16.การพลาดเที่ยวบิน-2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
17.ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง1,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
4,000.- 
3,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
12,000.- 
5,000/
6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.-
 
18.การสูญเสียหรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว-5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
-
19.การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง-5,0005,0005,000-
20.การสูญหายของเอกสารเดินทาง-5,0005,0005,000-
21.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,0003.000.0004,000,0004,000,0002,000,000
22.ความรับผิดต่อบัตรเครติด-10,00015,00020,000-
23.การสูญเสียหรือความเสียหายทรัพย์สินภายในบ้าน-50,00075,000100,000-
24.บริการช่วเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงครอบคลุม / Included
 

  ดาวน์โหลด ใบคำขอเอาประกัน  

ดาวน์โหลด โบรชัวร์

ติดต่อตัวแทน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้