ประกันภัยรถยนต์ LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้

คุณสมบัติสินค้า:

Share

 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ Option 1

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

5,750.-5,900.-
 
   การรับประกันภัย
 1.

รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน

 2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาต
 4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ Option 2

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

6,600.-6,900.-
 
   การรับประกันภัย
 
1.
รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน
 
2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 
3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาตให้ใช้กับรถยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง หรือติดตั้งเพิ่มเติม เช่นคอกเหล็ก ตู้แก้งบรรทุก
 
4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 
5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 
6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 
7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ Option 3

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

7,100.-7,300.-
 
   การรับประกันภัย
 
1.
รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน
 
2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 
3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาต
 
4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 
5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 
6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 
7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

5,750.-5,900.-
 
   การรับประกันภัย
 
1.
รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน
 
2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 
3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาต
 
4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 
5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 
6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 
7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้