ประกันรถยนต์ ทิพย์สบายใจ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

  ประเภท 3
ประเภทรถที่รับประกันค่าเบี้ยค่าเบี้ย ( มีกล้อง )
   110 รถเก๋งส่วนบุคคล2,5002,300
   210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล3,5003,300
   320 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล3,2003,000
  ประเภท 3 พร้อม พ.ร.บ
ประเภทรถที่รับประกันราคาโปรโมชั่น
   110 รถเก๋งส่วนบุคคล3,000
   210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล4,500
   320 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล4,000
  รายละเอียดความคุ้มครอง
รหัสรถ110210320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก1,000,0000 บ./ คน500,000 บ./ คน500,000 บ./ คน
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก10,000,000 บ./ ครั้ง10,000,000 บ./ ครั้ง10,000,000 บ./ ครั้ง
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก2,500,000 บ./ ครั้ง1,000,000 บ./ ครั้ง1,000,000 บ./ ครั้ง
2. ความคุ้มครองตามเอกสารแบบท้าย   
 - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
   สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน
 - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน
 - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันภัยตัวผู้ขับขี่200,000 บ.200,000 บ.200,000 บ.
คุ้มครอง ผู้ขับขี่ และผู้โดนสาร รวม5 คน12 คน3 คน
                 หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสามารถให้อัตราผลตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท

 
  โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าใหม่
ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส

 
ทุนประกันภัยค่าเบี้ย
**เฉพาะรหัส 110**เฉพาะรหัส 210 , 230
100,0007,9998,499
200,0008,9999,499
300,0009,99910,499
400,00010,79911.499
500,00011,49912,499
 
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
1.ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรือ อนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
 5 แสน / คน และ 10 ล้าน / ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1 ล้าน / ครั้ง
2.ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตูส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 100,000 บาท
- ค่ารักาษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร  50,000 บาท
- การประกันตัวผู้ขับขี่    200,000 บาท
- ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร *110 ( 5 คน ) **210 ( 5 คน ) 320 ( 2 คน )
3. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับรถกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
4. รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถ
ในกรณีที่อายุรถเกิน 15 ปี ให้ BU Motor พิจารณาอนุมัติก่อนการรับประกันภัย
 
 
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าใหม่
ประกันรถยนต์ 3 พลัส

 
ทุนประกันภัยค่าเบี้ย
*เฉพาะรหัส 110**เฉพาะรหัส 210 , 320
100,0006,4996,499
200,0007,4997,499
300,0008,4998,499
400,0009,2999,499
500,0009,99910,499
 
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
  5 แสน / คน คนละ 10 ล้าน ครั้ง 
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1 ล้าน / ครั้ง 
2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 100,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 50,000 บาท
- การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท
- ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร *110 ( 5 คน ) **210 ( 5 คน ) 320 ( 2 คน ) 
3. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับรถกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
4. รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถ
ในกรณีที่อายุรถเกิน 15 ปี ให้ BU Motor พิจารณาอนุมัติก่อนการรับประกันภัย
 
Powered by MakeWebEasy.com