ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน
   ความคุ้มครอง
      ประกันชีวิต
     ​  ประกันอุบัติเหตุ
     ​  ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
  การพิจารณารับประกัน
    ​ เป็นพนักงานที่ทำงานเต็มเวลา อายุ 15 - 60 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์
    ​ จำนวนพนักงานตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป (จำนวนพนักงานเข้าร่วมต้องไม่น้อยกว่า 75 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)

 
  เอกสารประกอบการการทำประกัน
    
 ใบคำขอเอาประกันภัย (สำหรับนายจ้าง)
      ใบผู้รับประโยชน์ (สำหรับพนักงาน)
      รายละเอียดพนักงานที่ทำประกัน
     
 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

 
 ตารางผลประโยชน์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
  ประกันชีวิต : จ่ายเงินทดอทนกรณีเสียชีวิต
                     (ทั้งในกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุการถูกลอบทำร้าย)
50000100000200000300000
 ประกันอุบัติเหตุ : จ่ายเงินทดแทนอีกจำนวนหนึ่ง ในกรณีอุบัติเหตุ50000100000200000300000
 ประกันสุขภาพ : ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ( IPD)
 ก. ค่าห้อง และค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 วัน )
      ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู / วัน (สูงสุด 7 วัน )
500
1000
600
1200
800
1600
1000
2000
 ข.ค่าใช้จ่ายทั่วไป
     ค่ารถพยาบาล (รวมอยูในข้อ ข.)
8000
500
10000
600
12000
800
15000
1000
 ค.ค่าห้องผ่าตัด (จ่ายตามตาราง)10000120001500020000
 ง.ค่าดูแลโดยแพทย์ / วัน (สูงสุด 31 วัน)250300350400
 จ.ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ (แยกผลประโยชน์จากข้อ ข. หรือข้อ ค.)1000120015002000
 ฉ.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 72 ชั่วโมง)2000240030004000
 ประกันสุขภาพ : ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ( OPD)
  การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ต่อครั้ง (วันละ 1 ครั้ง ปีละไม่เกิน 31 ครั้ง)300400500600
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้