ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติสินค้า:

Share

การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
ที่
หมวด 1 :  สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
HC Lite
HC Basic
HC Premier
1ความเสียหายจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, แผ่นดินไหว, ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ลมพายุ, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) เต็มจำนวนมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
เต็มจำนวนมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
เต็มจำนวนมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
2ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน10% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
50%50%
3การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว5% ของข้อ 15% ของข้อ 15% ของข้อ 1
4ภัยจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์10% ของข้อ 1
ไม่เกิน 200,000
10% ของข้อ 120% ของข้อ 1
5ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากภัยโจรกรรม รวมอยู่ในข้อ 4รวมอยู่ในข้อ 4รวมอยู่ในข้อ 4
6ค่าเปลี่ยนกุญแจและอุปกรณ์ล็อค ที่เป็นผลมาจากภัยโจรกรรมรวมอยู่ในข้อ 4รวมอยู่ในข้อ 4รวมอยู่ในข้อ 4
7ความเสียหายต่อระบบรักษาความปลอดภัย ที่เป็นผลมาจากภัยโจรกรรม ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 500,000
8ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า10% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
10% ของข้อ 110% ของข้อ 1
9การสูญเสียค่าเช่า หรือค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละไม่เกิน 15,000
  สูงสุด 6 เดือน
เดือนละไม่เกิน 15,000
  สูงสุด 6 เดือน
เดือนละไม่เกิน 30,000
  สูงสุด 6 เดือน
10เงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายในอาคารอันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง200,000200,000คนละ 200,000
แต่ไม่เกิน 2 คน
11กระจกแตกโดยอุบัติเหตุ10,00010,0002.5% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 10,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
12ค่าวิชาชีพ20,00020,0005% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 20,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
13ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์20,00020,0005% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 20,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
14ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง20,00020,0002.5% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 20,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
15โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ ชิ้นละไม่เกิน 5,000
สูงสุดไม่เกิน 20,000
ชิ้นละไม่เกิน 5,000
สูงสุดไม่เกิน 20,000
ชิ้นละไม่เกิน 5,000 สูงสุดไม่เกิน 20,000
16ค่าใช้จ่ายเพื่อทำเอกสารโฉนดที่ดิน และเอกสารสำคัญทางราชการ ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 50,000
17ทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้าง ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 25,000
18ทรัพย์สินส่วนตัวของแขกผู้มาเยือนไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
19ความเสียหายต่อเงินสด บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
20การเสื่อมสภาพของอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 25,000
21สัตว์เลี้ยง (สุนัข หรือแมว ยกเว้นสุนัขสายพันธุ์อันตราย)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองติดต่อบริษัท
22ทรัพย์สินมีค่าไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองติดต่อบริษัท
 
ที่หมวด 2 :  ความรับผิดตามกฎหมายHC LiteHC BasicHC Premier
23ความรับผิดในฐานะเจ้าของบ้าน
(ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
ไม่คุ้มครอง200% ของข้อ 1
ไม่เกิน 2,500,000
200% ของข้อ 1
ไม่เกิน 10,000,000
24ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล
(ภายในประเทศไทยและสถานที่เอาประกันภัย)
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองIncluded in No.23
25ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง1,500,000
26ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เช่าไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง10% ของข้อ 24
27ความรับผิดจากไฟไหม้และการระเบิดไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง20% ของข้อ 24

 

 
-
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้