nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

  Kinh nghiệm cho hoa mai nở đúng Tết (70 อ่าน)

21 พ.ย. 2566 10:23

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Kinh nghiệm cho hoa mai nở đ&uacute;ng Tết[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px] [/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Mưa, nắng v&agrave; gi&oacute; l&agrave; những điều m&agrave; người trồng hoa mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ để &yacute; hơn cả. Chỉ một sự thay đổi của thời tiết, rất c&oacute; thể khiến cho cả vườn mai, nguồn thu nhập ch&iacute;nh v&agrave;o dịp Tết của d&acirc;n c&agrave;y cũng sẽ thay đổi.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]1. Giải ph&aacute;p tuốt l&aacute;[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]C&acirc;y mai v&agrave; một v&agrave;i loại c&acirc;y kh&aacute;c sẽ trổ hoa khi được tuốt bỏ hết l&aacute; gi&agrave;. Trong điều kiện bất chợt, c&acirc;y mai sẽ rụng l&aacute; v&agrave;o cuối m&ugrave;a đ&ocirc;ng, l&uacute;c bắt đầu lập xu&acirc;n. Sau khi l&aacute; rụng, c&aacute;c mầm hoa sẽ bung lớp vỏ trấu. Nụ xanh sẽ nhộn nhịp sau 6 hoặc 7 ng&agrave;y từ l&uacute;c bung vỏ trấu.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Để mai ra hoa đ&uacute;ng dịp Tết, giải ph&aacute;p tuốt l&aacute; mai được d&ugrave;ng. Giải ph&aacute;p tuốt l&aacute; cho c&acirc;y mai ra hoa ở mua mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ được tiến h&agrave;nh hằng năm từ thời gian giữa th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Một vấn đề đặt ra l&agrave; l&agrave;m sao x&aacute;c định được thời điểm tuốt l&aacute; để vỏ trấu bung ra đ&uacute;ng ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px][/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]&middot; Thứ nhất: Căn cứ v&agrave;o h&igrave;nh dạng mầm hoa. Mầm hoa hay c&ograve;n gọi l&agrave; "n&uacute;t", nảy sinh trong khoảng n&aacute;ch l&aacute; v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 5 - 6, k&iacute;ch thước to dần tới th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch. Mầm hoa đủ thời gian sinh trưởng sẽ c&oacute; dạng h&igrave;nh như quả trứng, với hai - 3 vỏ trấu bao b&ecirc;n ngo&agrave;i th&igrave; tuốt l&aacute; c&aacute;ch Tết trong khoảng 13 - 14 ng&agrave;y.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Mầm hoa chưa ph&aacute;t triển phần lớn c&oacute; h&igrave;nh trạng thoi nhọn, với 3 - 4 vỏ trấu bao b&ecirc;n ngo&agrave;i, tuốt l&aacute; trước ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch để mầm c&oacute; thời gian ph&acirc;n h&oacute;a.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]&middot; Thứ hai: Căn cứ v&agrave;o diễn biến của thời tiết. Điều kiện nắng tốt, nhiệt độ ko kh&iacute; cao l&agrave;m giai đoạn ra hoa diễn ra nhanh hơn. Ngược lại, điều kiện lạnh khiến c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y chậm lại.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]&middot; Thứ ba: Căn cứ v&agrave;o sự sinh trưởng v&agrave; lớn mạnh của c&acirc;y. C&acirc;y sinh trưởng mạnh, đa dạng c&agrave;nh l&aacute; xanh tốt thường c&oacute; c&ocirc;ng đoạn ra hoa chậm. Vậy n&ecirc;n, cần tiến h&agrave;nh tuốt l&aacute; sớm hơn. Mỗi giống mai c&oacute; đặc điểm sinh trưởng kh&ocirc;ng giống nhau n&ecirc;n thời điểm tuốt l&aacute; cũng kh&aacute;c nhau: Mai cam, mai 100 c&aacute;nh nở hoa sớm hơn mai giảo hai - 3 ng&agrave;y. Mai huỳnh tỷ nở sớm hơn mai giảo 2 - 3 ng&agrave;y. Mai trắng nở trễ hơn mai giảo 1 - hai ng&agrave;y.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Do đ&oacute;, đối với những c&acirc;y mai gh&eacute;p nhiều giống, l&uacute;c tuốt l&aacute; phải chọn những giống trổ muộn tuốt l&aacute; trước, giống trổ sớm tuốt l&aacute; sau.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Xem th&ecirc;m: https://vuonmaihoanglong.com/top-10-vuon-mai-vang-lon-nhat-ben-tre-hien-nay/[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px] [/size]</span>

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้