ประกันกลุ่มนักเรียน

  ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน

 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และ
คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 
ระดับอนุบาล
ระดับประถมต้น ประถมปลาย
ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย
ระดับโรงเรียนพานิชย์ เทคนิค
ระดับมหาวิทยาลัย

 ข้อมูลประกอบการขอข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy