ประกันภัยรถยนต์ประกันประเภท 1 Msig Ultra Save - My Hero

1767 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประกันประเภท 1 Msig Ultra Save - My Hero

  ประกันภัยรถยนต์ประกันประเภท 1 Msig Ultra Save     

  ประกันภัยรถยนต์ประกันประเภท 1 Msig Ultra Save My Hero 

  ความคุ้มครอง

Ultra SaveUltra Save Hero

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต

  ร่างกาย อนามัย

500,000.-/คน500,000.-/คน
10,000,000.-/ครั้ง10,000,000.-/ครั้ง
  ทรัพย์สิน2,500,000.-/ครั้ง2,500,000.-/ครั้ง

ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

   - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ต่อครั้ง)

   - ความเสียหายส่วนแรก (ต่อครั้ง)

   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

 

ตามแผนประกันภัย

3,000

ตามแผนประกันภัย

 

ตามแผนประกันภัย

3,000

ตามแผนประกันภัย

 ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม

   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง)

   - ค่ารักษาพยาบาล (ต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง)

   - การประกันภัยตัวผู้ขับขี่คดีอาญา (ต่อครั้ง)

 

100,000.- ( 5 ที่นั่ง)

100,000.- ( 5 ที่นั่ง)

            300,000.- 

 

100,000.- ( 5 ที่นั่ง)

100,000.- ( 5 ที่นั่ง)

            300,000.- 

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอาการ)

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอาการ)

100,0008,999.-7,999.-
200,0009,999.-8,999.-
300,00010,999.-9,999.-
400,00011,999.-10,999.-
500,00012,999.-11,999.-

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4,5
  รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
   ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
  รถยนต์ยี่ห้อ Benz - รับประกันเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น
 มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
            สนใจทำประกันภัยรถยนต์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy