ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 TUK TUK

2226 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 TUK TUK

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 TUK TUK 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)500,000
    - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั้ง)10,000,000
     - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)1,000,000
          ความเสียส่วนแรก (บาท/ครั้ง)1,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
       - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง)-
           ความเสียส่วนแรก (บาท/ครั้ง)-
      - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)-
 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย-
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ หรือโดยสาร (บาท / คน)50,000
     - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ หรือโดยสาร (บาท / คน)50,000
     - ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท / ครั้ง)-
         จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)5
ลักษณะรถยนต์
ประเภท 3พ.ร.บ.เบี้ยประกันภัยรวม
4,850.311,547.226,397.53
รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TUK TUK

เงื่อนไขการรับประกันภัย

    - ไม่จำกัดอายุรถยนต์ ไม่ต้องตรวจสภาพก่อนทำประกันภัย

อกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยรถยนต์

   - สำเนาทะเบียนรถยนต์ TUK TUK คันที่ขอเอาประกันภัย

   - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

                                                                               สนใจทำประกัน TUK TUK

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy