ประกันภัยเบ็ตเตล็ด Miscellaneous Insurance

7179 Views  | 

Misc

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Insurance

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด :ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ Motor Insurance ประกันอัคคีภัย Fire Insurance และประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง Marine&Cargo Insurance ประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย แยกเป็นกลุ่มดังนี้

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
   

  - การประกันภัยโจรกรรม
   

  - การประกันภัยสำหรับเงิน
   

  - การประกันภัยกระจก
   

  - การประกันภัยป้ายโฆษณา
 

 - และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฯลฯ

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล
 

 -  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 

 - การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

 - การประกันภัยสุขภาพ

 - และการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 

  - การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

  - การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

  - การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ

  - และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

 ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ

   - การประกันภัยแมวและสุนัข

   - การประกันภัยอิสรภาพ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy