ประกันภัยสำหรับการแพ้วัคซีน COVID-19

3317 Views  | 

ประกันภัยสำหรับการแพ้วัคซีน COVID-19

ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ป้องกันไว้ก่อน ใครก็ซื้อได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 70 บาท/ปี คุ้มครองจัดเต็มสูงสุด 1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง


 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สูงสุด 1,000,000 บาท
 

 • การรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สูงสุด 100,000 บาท/ปี

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

1.ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
2.

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับการ

 

ฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการ รับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล

 

ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

3.ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
4.

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มี

 

วิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาการฉีดวัคซีน

5.ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
6.ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจำนวนเงินความคุ้มครอง (บาท)
แผน 1แผน 2

 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน

 หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)*

 

500,000

 

1,000,000

 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน

หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)*

50,000

100,000

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)70.-120.-
 เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยร้านทอง

  1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบคำขอ 

  2. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนา

  3. ใบโอนเบี้ยประกภัย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy