ประกันภัยรถยนต์TPB ประเภท 2+ 3+ และประเภท 3

3192 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์TPB  ประเภท  2+ 3+ และประเภท 3

ความคุ้มครองประเภท 2+ประเภท 3+ประเภท 3
รหัส 110รหัส 320รหัส 320รหัส 110
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,00010,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง1,000,0001,000,000 1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์100,000100,000  ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000100,000 100,000
ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร1+6 ที่นั่ง1+2 ที่นั่ง1+2 ที่นั่ง 1+6 ที่นั่ง
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล / คน100,000 100,000  100,000
ร.ย. 03 การประกันผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)5,900.- 5,000.- 1,800.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 - รถเก๋งกลุ่ม 3 - 5 รหัส 110 แายุไม่เกิน 20 ปี (ไม่มีเครื่องยนต์ Hybrid)
 - รถกระบะ รหัส 320 < 4 ตัน ( ไม่มีการติดตั้งตู้บรรทุก หรือติดตั้งแผงกั้น โครงหลังคา และตู้เย็น)
 - ไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ นำเข้า ยุโรป
 - ไม่มีส่วนลดใด (รวมส่วนลดติดตั้งกล้อง CCTV)
 - รถยกเว้น MG , Suzuki ,TATA, KIA ,FORD RANGER RAPTER
      โทร : 095 952 6514
      สนใจทำประกัน
      

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy