ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 MSIG Happy D

2676 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 MSIG Happy D

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

     - บาดเจ็บ / เสียชีวิต  500,000 บาท / คน  และ 10,00,000 บาท / ครั้ง

     - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  600,000 บาท / ครั้ง

  ความคุ้มครองตามเอกสาแนบท้าย

รหัสรถ

110

ทุกขนาดซีซี

120

ทุกขนาดซีซี

210

ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

320

ไม่เกิน 4 ตัน

  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อคน)

100,000

(7ที่นั่ง)

100,000

(7ที่นั่ง)

100,000

(5ที่นั่ง)

100,000

(3ที่นั่ง)

  • ค่ารักษาพยาบาล (ต่อคน)

50,000

(7ที่นั่ง)
50,000

(7ที่นั่ง)
50,000

(5ที่นั่ง)
50,000

(3ที่นั่ง)
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง)

100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร)1,950.-2,850.-3,550.-3,150.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
-

สำหรับรถนั่ง (รหัส 110/120) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รหัส210)ไม่เกิน 20 ที่นั่ง / รถยนต์กระบะบรรทุก (รหัส320)

น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 4 ตัน

-รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล หรือ นิติบุคคล
-ไม่รับรถที่ใช้เพื่อรับจ้าง หรือให้เช่า
-รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (นักจากวันจดทะเบียน)
-ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีทุกกรณี
สนใจทำประกันภัย
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy