สมัครเป็นตัวแทน-นายหน้า บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

3388 Views  | 

สมัครเป็นตัวแทน-นายหน้า บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

   ส่งเสริมและกิจกรรม

   การอบรมและพัฒนาตัวแทน

      คู่มือประกอบการขาย
      อบรมวิชากร
      สัมมนาการขาย
      ประชุมระดับสำนักงาน
      การชวนคน
      กิจกรรมตัวแทน
      การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ
      การแข้งขันระยะสั้น
      คุณวุฒิความสำเร็จ
      สื่อโฆษณา
      สื่อการขาย
     เอกสารประกอบการสมัครตัวแทน / นายหน้า                                                     การค้ำประกันโดยบุคคล /หรือค้ำวงเงิน
            สำเนาบัตรประชาชาชน                                                                                   ข้าราชการอายุไม่เกิน 60 ปี ซี 3 ขึ้นไป (ซี2อายุงานไม่น้อยกว่า 10ปี)
            สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน                                                                                   พนักงานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจอายุไม่เกิน 60 ปี เงินเดือน  15,000 บาทขึ้นไป
            สำเนาบัตรตัวแทน - สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย                                              วางค้ำด้วยเงินสดเข้าบัญชี บมจ.ไทยไพบุลย์ประกันภัย TMB-054-2-03099-4
         ดาวน์โหลดใบสมัครเปิดโค๊ตตัวแทน-นายหน้า บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย  
       
        โทร : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy