โอกาศสร้างธุรกิจธุรกิจประกันวินาศภัย Offline & Online

4442 Views  | 

โอกาศสร้างธุรกิจธุรกิจประกันวินาศภัย Offline & Online

“Learn-Unlearn-Relearn”

กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

“คนที่ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 
จะไม่ได้หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
แต่จะหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ 
ละทิ้งความรู้เดิม แล้วเริ่มเรียนรู้ใหม่ต่างหาก”
 
 ประกันวินาศภัยสำหรับผู้เริ่มต้น - ทำไมต้องทำประกันภัย ?วันจันทร์ 13.00 - 15.00 น.
 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจวันอังคาร 13.00 - 15.00 น.
 ประกันภัยเบ็ดเตล็ดวันพุธ 13.00 - 15.00 น.
  เจาะลึกผลิตภัณฑ์ประกันภัยวันพฤหัส 13.00 - 15.00 น.
 Growth Mindsetวันศุกร์ 13.00 - 15.00 น.
 Digital & Growth Marketingวันเสาร์ 13.00 - 15.00 น.
 

การสร้างสื่อการตลาด Banner / Facebook /Page 

วันอาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.

  

การสร้างสื่อการตลาด Line OA / Website

วันอาทิตย์ 13.00 - 15.00 น.

   
สนใจสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
  Learn-Unlearn-Relearn กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   ทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือคำที่ทุกคนได้ยินกันบ่อย ๆ นั่นก็คือ เราอยู่ในยุค “Disruptive World” 
   หากใครไม่สามารถปรับตัวหรือไม่มีความพยายามที่จะปรับตัวให้ทันตามยุคสมัย ก็อาจจะทำให้เราล้าหลังกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การแข่งขันทางธุรกิจ 
   หรือแม้แต่การเรียนรู้ ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ท่ามกลาง “Disruptive World” นี้ นั่นก็คือ “Learn-Unlearn-Relearn”
  Learn : การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  Unlearn : การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา
  Relearn : การเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ


   ดังคำกล่าวของ “Alvin Toffler” นักเขียนชื่อดังชาวอเมริกาที่ได้กล่าวว่า “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write

   but those who cannot learn, unlearn and relearn” หรือ “คนที่ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่จะหมายถึง

   ผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ ละทิ้งความรู้เดิม แล้วเริ่มเรียนรู้ใหม่ต่างหาก”

  Learn-Unlearn-Relearn : คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร
    Learn : การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คือ การหาความรู้เพิ่มเติมหรือการรับรู้ข้อมูลบางอย่าง ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เราเกิดและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

    Unlearn : การไม่ยึดติด ละทิ้งสิ่งที่เคยรู้มา ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมเปิดรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เรารู้อยู่แล้ว โดย Unlearn 

     นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม unlearn ไม่ได้หมายความเพียงแค่การลืมสิ่งที่เคยรู้เท่านั้น 

    แต่ยังรวมถึงการปฏิเสธความเชื่อของตนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ หรือเลิกยึดติดกับทฤษฎีที่ใช้กันมายาวนาน และก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องละทิ้งประสบการณ์

   ที่สั่งสมมาทั้งหมด หรือบอกว่าวิธีการที่เราใช้มาในอดีตนั้นไม่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้อีกต่อไปแล้ว แต่หมายถึงการกระตุ้นให้เราหมั่นเปิดรับแนวทาง

   ที่แตกต่างออกไปในการทำสิ่งต่าง ๆ

   Relearn : การเรียนรู้สิ่งที่เราเคยรู้แล้วด้วยมุมมองใหม่ และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่เราได้รับจากมุมมองนั้น ๆ นั่นแปลว่าคนเราสามารถเรียนรู้บางอย่าง

   ในแง่มุมใหม่ได้เสมอ  และเราสามารถพัฒนาความรู้และทักษะของเราได้ตลอดเวลา

สนใจสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy