ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน Employee Benifit

4924 Views  | 

ฤ

รายละเอียดความคุ้มครอง /แผนประกัน Packageดาวน์โหลดโบว์ชัวร์
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ( Economy Group)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ( GPA Luck Up)
ประกันกลุ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป
ประกันกลุ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
ประกันกลุ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป
ประกันกลุ่มสวัสดิการสำหรับพนักงาน แบบ VIP
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 30 คน ขึ้น ไป Non Package
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ 30 คน ขึ้น ไป Non Package
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสมาชิกบริษัทขายตรง / บริษัทเครือข่าย
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคนงานก่อสร้าง
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับแรงงานต่างด้าว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับขั้นอาชีพเสี่ยงภัยสูง
ประกันทดแทนแรงงาน Work Men Compensation
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง Employee Liability
กองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพ Pansion Fund
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน / นักศึกษา


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy