ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan

5813 Views  | 

SME_PL

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD)
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.1 ห้องผู้ป่วย (สูงสุด 30 วัน)
1,0002,0003,0004,0005,000
1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 10 วัน)
2,0004,0006,0008,00010,000
2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป10,00020,00030,00040,00050,000
2.1 วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง*
2,0004,0006,0008,00010,000
2.2 ค่ารถพยาบาล
1,0001,0001,0001,0001,000
3. ค่ารักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง20,00040,00060,00080,000100,000
4.การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)5001,0001,5002,0002,500
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD)
วงเงิน/ครั้ง (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)5001,0001,5002,0002,500

* วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง และค่ารถพยาบาล คำนวณอยู่ภายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy