ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 - 3 Plus

2257 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 - 3 Plus

ประกันภัยประเภท 5 สำหรับรหัส 110 , 320

*คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100 % สำหรับยาง, แบตเตอรี่ และสารเหลวในรถยนต์*

*ในกรณีจากการเกิดอุบัติเหตุ*

3 PLUS

เงื่อนไขความคุ้มครอง
รถยนต์ที่รับทำประกันภัยกลุ่ม 3, 4, 5 / กระบะ 110, 320
ความคุ้มครอ​งหลัก   
1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
1,000,0001,000,0001,000,000
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. (บาท/ต่อครั้ง)
10,000,00010,000,00010,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ต่อครั้ง)
1,000,0001,000,0001,000,000
2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์   
2.1 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์   
1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์   
เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก (บาท)
100,000150,000200,000
ความเสียหายส่วนแรกกรีเป็นฝ่ายผิด (บาท)
2,0002,0002,000
ความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย   
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล   
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
   
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน (บาท/คน)
100,000100,000100,000
ข) ผู้โดยสาร 4 คน (บาท/คน)
100,000100,000100,000
2.ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน)100,000100,000100,000
3.ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ต่อครั้ง)200,000200,000200,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ5,958.006,515.006,888.00
เบี้ยประกันรวมภาษี6,400.746,999.947,400.12
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) รับอายุรถไม่เกิน 20 ปี
2. คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100% สำหรับยาง, แบตเตอรี่ และสารเหลวในรถยนต์ในกรณีจากการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก
(รถชนรถ)
3. ไม่รับ รถรับจ้างหรือให้เช่า / รถรับจ้างสาธารณะ / รถสปอร์ต / รถคูเป้ / รถแข่ง / รถดัดแปลงสภาพรถ / รถโหลดเตี้ย /
รถติดไซเรนทุกชนิด / รถยุโรป
4. หากมีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆนอกเหนือจากโรงงาน โปรดแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
5. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000 บาท
6. พิเศษค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy