ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5

2908 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5

ประกันภัยประเภท 5 รหัส 110 , 320 ( ซ่อมอู่ )

* คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100% สำหรับยาง, แบตเตอรี่
และสารเหลวในรถยนต์ *

* ในกรณีจากการเกิดอุบัติเหตุ *

เงื่อนไขความคุ้มครอง

รถยนต์ที่รับทำประกันภัย
ความคุ้มครองหลัก
กลุ่ม 3 , 4 , 5 กระบะ 110 , 320
     
1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก     
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน1,000,00001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.บาท/ต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ต่อครั้ง1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์     
 2.1 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาท100,000150,000200,000250,000300,000
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์     
1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์     
       เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบกบาท100,000150,000200,000250,000300,000
       ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดบาท2,0002,0002,0002,0002,000
ความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย     
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล     
 1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร     
 ก ) ผู้ขับขี่ 1 คนบาท/คน100,000 100,000 100,000
 ข ) ผู้โดยสาร 4 คนบาท/คน100,000 100,000 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาลบาท/คน100,000 100,000 100,000
3. ประกันตัวผู้ขับขี่บาท/ต่อครั้ง200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ6,515.006,982.007,447.007,912.008,378.00
เบี้ยประกันรวมภาษี6,999.947,500.708,000.398,500.089,000.84

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากนกับยานพาหนะทางบก ( รถชนรถ ) รับอายุไม่เกิน 20 ปี
 
2. คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100% สำหรับยาง, แบตเตอรี่ และสารเหลวในรถยนต์ ในกรณีจากการเกินอุบัติเหตุ

    เนื่องจากชนกับานพาหนะทางบก ( รถชนรถ )

 
3. ไม่รับ รถรับจ้างหรือให้เช่า / รถรับจ้างสาธารณะ / รถสปอร์ต / รถคูเป้ / รถแข่ง / รถแต่งดัดแปลงสภาพรถ / รถโหลดเตี้ย

    รถติดไซเรนทุกชนิด / รถยุโรป

 
4. หากมีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆนอกเหนือจากโรงงาน โปรดแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
 
5. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000 บาท
 
6. พิเศษค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy