ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 2+ 3+ และ 3

3452 Views  | 

ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 2+ 3+ และ 3

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จิ๊ดจ๊าด  

     - สำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี

     - ทุนประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7,990.76.-

     - ทุนประกันภัย 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 8,990.14.-

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+   

สำหรับรถเก๋งรหัส 110  อายุไม่เกิน 15 ปี

    - ทุนประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,400.-

    - ทุนประกันภัย 150,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,700.-

    - ทุนประกันภัย 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7,100.-

 

สำหรับรถกระบะรหัส 320  อายุไม่เกิน 15 ปี

    - ทุนประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,800.-

    - ทุนประกันภัย 150,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7,200.-

    - ทุนประกันภัย 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7,600.-

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

 

สำหรับรถเก๋งรหัส 110  อายุไม่เกิน 20 ปี

     - ทุนประกันภัย  50,000 บาท เบี้ยประกันภัย 5,000.-

    - ทุนประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,000.-

    - ทุนประกันภัย 150,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,300.-

    - ทุนประกันภัย 200,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,600.-

 

สำหรับรถกระบะ รหัส 320  อายุไม่เกิน 20 ปี

    - ทุนประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,300.-

    - ทุนประกันภัย 150,000 บาท เบี้ยประกันภัย 6,999.-

 
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  


    - คุ้มครองบุคคลภายนอก สำหรับรถเก๋งรหัส 110  เบี้ยประกันภัย 1,890.69.-

    - คุ้มครองบุคคลภายนอก สำหรับรถกระบะรหัส 320  เบี้ยประกันภัย 2,499.52.-

    - คุ้มครองบุคคลภายนอก(Little Package) สำหรับรถเก๋งรหัส 110  เบี้ยประกันภัย 1,600.72.-  

 

ติดต่อตัวแทน

โทร : 095 - 952 6514

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy