ประกันภัยสวนทุเรียน Durian Insurance

5419 Views  | 

ประกันภัยสวนทุเรียน Durian Insurance

 

ประกันภัยสวนทุเรียนDurian Insurance

 

สร้างความอุ่นใจให้กับเกษตรกรสวนทุเรียน ด้วยแผนความคุ้มครองแบบตรงใจ

คุ้มครอง ทุเรียนทุกสานพันธุ์ ตามอายุของต้นทุเรียน

อุ่นใจ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายโดยสิ้นเชิงของต้นทุเรียน ซึ่งเกิดหลังจากพ้นระยะเวลา

รอคอย อันเป็นผลมาจากลมภายุ 

ลูกเห็บ น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า การกระแทก ชน ผลัก หรือหักลำต้น โดยสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า 

หรือสัตว์เลี้ยง ที่ต้องไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย

ราคาเบาๆ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 200 บาทต่อไร่

ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อต้นที่ตกลงไว้ล่วงหน้า รวมกันไม่เกินจำนวนจำกัด

ความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

อายุต้นทุเรียน (ปี)

จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อต้น

เบี้ยประกันภัยต่อไร่

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป300200
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป500300
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป2,000400
ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป2,500500
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป5,000800
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (คุ้มครองเฉพาะต้นทุนในการปลูก)7,5001,200
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (คุ้มครองเฉพาะต้นทุนในการปลูกและสูญเสียรายได)15,0002,300
 
หมายเหตุ
1.ระยะเวลารอคอย 7 วันแรกนับแต่วันที่สัญญาเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง
2.ความเสียหายสิ้นเชิง หมายถึง ความเสียหายต่อระบบราก หรือการหักโค่นของรำต้นจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 จนไม่สามารถให้ผลผลิตได้อีกต่อไป จำเป็นต้องขุดรากถอนโคนทิ้งเพื่อทำการปลูกทุเรียนใหม่ขึ้นมาทดแทน
ข้อยกเว้น
   1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย
   2. ความเสี้ยหายใดๆ เป็นเป็นผลมาจากศัตรูพืชทุกชนิด หรือโรคระเบาด
   3. โรครากเน่า และโคนเน่า เว้นแต่เป็นผลโดยตรงจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
   4. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
   5. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม
       5.1 แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ การทรุดหรือการยุบตัวของดิน
       5.2 การเผาไหม้ การทำลาย การยึดทรัพย์โดยคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐ ไฟไหม้ที่เกิดจากการปะทุใต้พิ้นดิน ( Subterranean Fire)
   6. อาวุธนิวเคลียร์
   7. สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูที่มุ่งร้ายต่างชาติ

ต้องการซื้อประกันภัยสวนทุเรียน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy