ประกันร้านค้าอุ่นใจ Shop Multicover

3826 Views  | 

BKI_Shop_Multicover

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(ต่อครั้งเเละตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
แผน 1แผน 2แผน 3
  1. ประกันอัคคีภัยเพิ่ม
    คุ้มครอง: สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร(ไม่รวมฐานราก) ทรัพย์สินเเละสินค้าภายในอาคารสถานประกอบการ


        - ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ภัยลมพายุ ภัยเเผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยจากการนัดหยุดงานภัยจากการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเต่ไม่เกิน500,000บาทโดยผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบความเสียหายส่วนเเรก 10% ของความเสียหาย
หรือขั้นต่ำ10,000บาท

2. ประกันภัยโจรกรรม


    คุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎ ร่องรอยงัดเเงะ การชิงทรัพย์เเละการปล้นทรัพย์

100,000300,000500,000

3. ประกันภัยกระจก


    คุ้มครองการเเตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ

50,00050,000100,000

4. ประกันภัยสำหรับเงิน


    คุ้มครองการสูญเสียเงินอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎรอยงัดเเงะการชิงทรัพย์  เเละการปล้นทรัพย์

100,000100,000100,000

5. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


    คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยเเละลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการจากอุบัติเหตุ

    หรือการปล้น (รวมค่ารักษาพยาบาล)

100,000-200,000

6. ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 


    คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุรกิจภายใน

    สถานที่เอาประกันภัย

100,000-500,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังก่ออิฐหรือปูน)
- จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อฉบับเเละต่อสถานที่ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่เเท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง,ทรัพย์สินเเละสต็กสินค้า)
 
ตารางเบี้ยประกันภัย
การประกอบการเบี้ยประกันภัย
แผน 1แผน 2แผน 3
สำนักงาน/คลินิก/เเฟรต/หอพัก/ร้านเช่าหนังสือ/เนอสเซอรี่2,740.272,954.273,953.65
สมาคม/สโมสร/คาร์แคร์/โชว์รูม (ไม่มีซ่อมเเละพ่นสี)/ฟิตเนสเซนเตอร์2,847.273,062.344,061.72
โรงเรียน/วิทยาลัย2,954.273,169.344,168.72
โรงรับจำนำ/ร้านตัดผม - เสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า3,277.413,491.414,490.79
ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ3,384.413,599.484,598.86
ร้านตัดเย็บผ้า (ค้าปลีก)3,599.483,814.554,812.86
ร้านซักรีด - ซักเเห้ง/ร้านถ่ายรูป3,814.554,028.555,027.93
วิศวกรรมช่างกล/โรงกลึง/อู่ซ่อมรถ/(ไม่มีการพ่นสี)/ร้านทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า3,921.554,136.625,136.00
ร้านค้าย่อย/ร้านให้เช่า - อัดวิดีโอ4,136.624,351.695,350.00
ร้านขนมปัง4,673.764,888.835,887.14

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy